Alempiasteisen tieverkon merkitsevyysluokitukset

Alempiasteisen tieverkon merkitsevyysluokitukset

Linea Konsultit Oy on viime vuosina ollut ideoimassa ja laatimassa useita niin sanottuja alempiasteisen tieverkon merkitsevyysluokituksia niin Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kaakkois-Suomen kuin Keski-Suomenkin ELY-keskuksille. Viimeisimpänä valmistui vähäliikenteisen tieverkon merkitsevyysluokitus Varsinais-Suomen ELY-keskukselle helmikuussa 2015. Töissä on tarkasteltu alueen kaikkien (kanta-,) seutu- ja yhdysteiden merkittävyyttä tieosittain. Tarkasteltava tieverkko on pääosin liikennemäärän perusteella jaettu kahteen osaan: vähäliikenteisiin ja keskivilkkaisiin teihin.

Merkitsevyysluokitus on jakaantunut kolmeen pääluokkaan ja niihin sisältyviin yksittäisiin merkitsevyystekijöihin. Pääluokka 1 sisältää säännöllisen henkilöliikenteen, pääluokka 2 säännöllisen tavaraliikenteen ja pääluokka 3 muita tekijöitä. Päätettyjen merkitsevyysluokkien, niiden pisteiden ja painoarvojen perusteella on kullekin tieosuudelle laskettu merkitsevyyspisteiden summa. Merkitsevyyspisteiden perusteella tieosat on jaettu niiden merkittävyyden mukaan neljään eri luokkaan.

Merkitsevyysluokitukset toimivat apuna niin sanotun alemman tieverkon hankkeiden priorisoinnissa ja tienpidon ohjelmoinnissa. Työssä laaditun tietokannan avulla voidaan tehdä lisäanalyysejä esimerkiksi silloin, kun halutaan asettaa tiet parantamisen osalta kiireellisyysjärjestykseen. Merkitsevyysluokituksia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi hoito- ja soratieluokituksissa, päällystettyjen teiden ylläpitoluokituksessa, rakenteen parantamishankkeiden priorisoinnissa, täsmähoitokohteita määritettäessä ja tien hallinnollisen luokituksen muutoksissa. Merkitsevyysluokitukset toimivat myös apuvälineenä sidosryhmien, kuten esimerkiksi maakuntaliittojen ja kuntien, kanssa käytävässä vuoropuhelussa.

Osa selvityksistä on julkaistu ELY-keskuksen raportteja-sarjassa ja ne ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

Kaakkois-Suomi

Uusimaa

Projektin tiedot
Vuosi:
2010–
Tilaaja: ELY-keskukset

Lisätietoja
Mikko Seila
etunimi.sukunimi@linea.fi

LINEA KONSULTIT OY | Ruoholahdenkatu 8 | 00180 Helsinki | Puhelin: (09) 720 642 0 | etunimi.sukunimi@linea.fi