1. Rekisterinpitäjä Nimi
Linea Konsultit Oy (Y-tunnus: 1639698-6)

Yhteystiedot
Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki

vaihde (09) 720 642 0

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Nimi
Hanna Aalto
Yhteystiedot
Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki, hanna.aalto@linea.fi
3. Rekisterin nimi Linea Konsultit Oy:n markkinointi- ja uutiskirjerekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakas- ja kumppanuussuhteiden hoitoon.
Sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen postitus
5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite
6. Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään sekä heidän organisaatioidensa julkisista
tietolähteistä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteri on sähköinen.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee MailChimp-palvelimella (http://www.mailchimp.com/), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja MailChimp-palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Linea Konsultit Oy
Hanna Aalto / hanna.aalto@linea.fi
Ruoholahdenkatu 8, 00180HELSINKI

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt esitetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa ja täydentää rekisterissä olevia, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia ja vanhentuneita tietoja myös oma-aloitteisesti.

Korjauspyyntö osoitetaan:
Linea Konsultit Oy
Hanna Aalto / hanna.aalto@linea.fi
Ruoholahdenkatu 8, 00180HELSINKI

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:
Linea Konsultit Oy
Hanna Aalto / hanna.aalto@linea.fi
Ruoholahdenkatu 8, 00180HELSINKI