Linea saa jatkoa RALA-sertifikaatille, joka arvioi muun muassa yrityksen johtamista ja kehittämistä sekä sopimus-, hankinta- ja projektitoimintaa.

Linea läpäisi keväällä suoritetun RALA-sertifikaattiin sisältyvän ulkopuolisen arvioijan toteuttaman laatujärjestelmän arvioinnin ja sertifikaattia jatkettiin. Linea sai kiitosta toiminnan laadun jatkuvasta ja järjestelmällisestä kehittämisestä.

Voit tutustua Linean laatujärjestelmän kuvaukseen tästä.

RALA-sertifikaatin lisäksi Linealla on ollut voimassa suunnittelupalvelujen RALA-pätevyys joulukuusta 2017 alkaen. RALA-pätevyydellä osoitetaan, että Linea on taloudellisesti, teknisesti ja resursseiltaan osaava ja luotettava kumppani. Linea jatkaa myös Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -ohjelmassa.

Kesälomakausi on parhaimmillaan ja linealaisetkin suuntaavat pian kesäloman viettoon. Syksyllä jatketaan uusien ja jatkuvien projektien parissa. Kiitos alkuvuoden yhteistyöstä.

Oikein leppoisaa kesää kaikille!

Toukokuussa joukkoomme liittyi Mari Niemelä. Mari on juuri valmistunut Aalto-yliopistosta pääaineenaan maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka. Diplomityön Mari teki Vantaan kaupungille ja se käsitteli lasten huomioimista liikenteen suunnittelussa.

Lineassa Mari aloittaa avustavana liikennesuunnittelijana moninaisissa liikenteen ja liikkumisen kehittämisprojekteissa. Aiemmin hän on toiminut liikennesuunnittelijaharjoittelijana Vantaan kaupungilla, jossa hän oli mukana useissa erilaisissa liikennejärjestelmätason suunnittelutehtävissä muun muassa liikenneturvallisuuden ja sähköpotkulautojen parissa.

Maria kiinnostaa liikennealassa erityisesti kestävän liikkumisen edistäminen, liikennejärjestelmän tasa-arvoisuus kaikille käyttäjille sekä erilaiset uudet liikkumisratkaisut. ”Liikennejärjestelmän tulisi palvella paremmin erilaisia liikkumistarpeita tarjotakseen kaikille käyttäjille tasa-arvoiset liikkumismahdollisuudet”, Mari toteaa.

Vapaa-ajalla Mari nauttii ulkoilmasta, perheen ja ystävien kanssa ajan viettämisestä sekä silloin tällöin erilaisen lautapelien pelaamisesta.

Tervetuloa Mari!

Linea Konsultit laatii kouluteiden vaarallisuutta kuvaavia visualisointeja kuntien ja kaupunkien käyttöön. Visualisointien tavoitteena on helpottaa kasvatus- ja sivistyspalveluiden henkilöstön työtä koulukuljetusanomusten käsittelyssä sekä tarjota selkeää tietoa vaarallisuusluokittelun perusteista myös oppilaiden huoltajille.

Peruskoululaisella on lain mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos matka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuntien ja kaupunkien vastuulla on lain käytännön soveltaminen sekä koulukuljetuksia koskevista periaatteista päättäminen.

Visualisointi kokoaa ajantasaisen tiedon yhteen helppokäyttöiseen paikkaan. Nettiselaimessa toimivan karttapalvelun tueksi lopputuotteina valmistuvat myös koulukohtaiset koulumatkakortit sekä tiivis raportti ja esittelykalvosarja.

Voitte tutustua palveluumme Porvoon vaaralliseksi luokiteltujen kouluteiden nettikartasta.

Maaliskuussa valmistuneessa Väyläviraston Luontokato ja väyläverkot -selvityksessä käsitellään väylänpidon vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen sekä Väyläviraston toiminnan kehittämistarpeita luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ihmisen toiminnan seurauksena. Valtakunnallisen liikennepolitiikan tavoitteissa ja linjauksissa luonnon monimuotoisuus ei ole tähän saakka ollut esillä. Tausta-aineistoissa luontokadon ehkäisytarve on kuitenkin tunnistettu ja jatkossa aihe nousee varmasti vahvemmin esille. ”Tähän saakka näkökulmana on pitkälti ollut haittojen minimointi väylähankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Sen sijaan toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi ja aiemmin aiheutettujen haittojen poistamiseksi eivät ole olleet samalla tavalla esillä”, toteaa projektipäällikkö Sakari Somerpalo Lineasta.

Väylänpito ja väyläverkot vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen sekä väylien rakentamisen, kunnossapidon ja fyysisten rakenteiden että myös väylien välittämän liikenteen kautta. Vaikutukset voidaan ryhmitellä kuuteen ryhmään, jotka kohdistuvat eri laajuudessa erilaisiin eläimiin, kasveihin ja luontotyyppeihin: estevaikutukset, liikennekuolemat, häiriöt, elinympäristön menetys, uudet luontoarvot sekä haitalliset vieraslajit.

Selvityksen toimenpide-ehdotukset käsittelevät mm. luontokatoa ja laajemminkin ympäristöä koskevien Väyläviraston toimintaperiaatteiden täsmentämistä, luonnon monimuotoisuutta koskevan tietopohjan parantamista ja tiedon hyödyntämistä väylänpidon strategisessa suunnittelussa, hankesuunnittelun ja hankearvioinnin kehittämistä luontokadon huomioon ottamisen näkökulmasta sekä väylänpidon suunnittelua tukevien, luontokatoa käsittelevien oppaiden tarvetta. Keskeiseksi uudeksi näkökulmaksi ehdotetaan toiminnan suuntaamista myös niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri ympäristöhyöty sen sijaan, että rajaudutaan vain haittojen minimointiin.

Somerpalo luennoi aiheesta Väylät & Liikenne -päivillä maaliskuussa Hämeenlinnassa.

Lue lisää Väyläviraston sivuilta.

Sakari Somerpalo luennoi Väylät & Liikenne -päivillä Hämeenlinnassa maaliskuun lopussa aiheesta Luonnon monimuotoisuus ja väylänpidon suunnittelu. Sakari on toiminut projektipäällikkönä Väyläviraston tilaamassa selvityksessä Luontokato ja väyläverkot.

Pian julkaistavassa selvityksessä käsitellään väylänpidon vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen sekä Väyläviraston toiminnan kehittämistarpeita luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Päivitetty 14.3.2023: Luontokato ja väyläverkot -selvitys on nyt julkaistu ja on ladattavissa tästä linkistä.

Linea toteutti syksyn 2022 aikana Porvoon kaupungille liikenneanalyysejä, joissa hyödynnettiin droneilla kuvattuja videoita liikenteestä. Dronella kuvattuun videoon perustuvan liikenneanalyysityökalun avulla voidaan analysoida tarkasti liikennevirtoja ja yksittäisiä ajoneuvoja sekä luoda informatiivisia visualisointeja.

Linea kuvasi Porvoossa aamun saattoliikennettä Strömborska skolanin ja Albert Edelfeltin koulun saattoalueilla. Kuvausten avulla analysoitiin autoilijoiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumista alueella.

”Tulosten myötä Porvoon kaupungilla on tiedossa koulujen alueiden eri kulkumuotojen liikennemäärät sekä niiden käyttämät reitit. Tietojen avulla pystyttiin myös tunnistamaan kohdat, joissa eri kulkumuotojen liikennevirrat risteävät sekä saatiin tietoa ajoneuvoliikenteen nopeuksista.” kertoo projektipäällikkö Aleksi Krankka. Porvoon kaupunki hyödyntää analyysistä saatuja tietoja jatkossa suunnittelutyössään.

Linea Konsultit Oy on Helsingissä sijaitseva liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelualan konsulttitoimisto. Asiakkaitamme ovat ELY-keskukset, Väylävirasto, Traficom, maakuntaliitot sekä monet kunnat ja kaupungit. Jos olet pohtinut työelämän jatkamista eläkkeelle jäämisen jälkeen, meillä se onnistuu.

Töitä ei tarvitse välttämättä tehdä täyttä viikkoa, vaan se on mahdollista joustavasti ja osa-aikaisesti oman tilanteesi ja projektien tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä toimitusjohtajaamme Mikko Seilaan, ja jutellaan lisää.

Kiitämme yhteistyöstä kuluvana vuonna ja toivotamme rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2023.

Tuemme tänä vuonna joululahjoituksella Raide ry:n nuorten ehkäisevää päihdetyötä.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi selvityksen joukkoliikenteen matkaketjujen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä 4.11.2022. Selvityksen mukaan matkaketjujen fyysistä esteettömyyttä, matkaan liittyvän esteettömyystiedon saatavuutta sekä matkustajainformaation jakelusovellusten saavutettavuutta tulisi parantaa. Selvityksen toteutti Avaava Oy yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa LVM:n tilauksesta.

Selvityksessä erilaisiin vammaisryhmiin kuuluvat matkustajat testasivat joukkoliikenteen matkaketjua ja matkan varaamista. Kokeilumatkat paljastivat merkittäviä esteettömyys- ja saavutettavuuspuutteita useissa osissa matkaketjua. Erityisesti esteettömyystiedon hajanaisuus ja puutteellisuus aiheuttivat haasteita. Lisätietoja selvityksestä on tarjolla LVM:n verkkosivuilla.

Linean liikennepolitiikan ja strategisen suunnittelun konkari Seppo Lampinen kävi lokakuussa luennoimassa liityntäpysäköinnistä Tampereella rautatiesuunnittelun täydennyskoulutusohjelmassa. Koulutusohjelman järjestävät Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Terra ja Väylävirasto.

Luennossaan Lampinen kävi läpi liityntäpysäköinnin tavoitteita sekä pyöräliitynnän ja autoliitynnän erityispiirteitä. Lopuksi Seppo valotti myös liityntäpysäköinnin vaikuttavuutta ja onnistumisen edellytyksiä.

Luennon taustamateriaalina toimi Väyläviraston selvitys ”Liityntäpysäköintihankkeiden määrittely ja priorisointi”, jonka laatimiseen Lampinen ja Atte Mantila Linealta osallistuivat yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n Kari Hillon ja Tapio Kinnusen kanssa.

Lue lisää:

Liityntäpysäköintihankkeiden määrittely ja priorisointi. Väyläviraston julkaisuja 30/2022.

Syyskuun alku oli Italiassa vielä mukavan lämmin, kun lähdimme koko Linean voimin opintomatkalle Pohjois-Italian historialliseen Bolognaan. Kaupunki on kuuluisa maailman vanhimmasta yliopistostaan, hyvin säilyneestä historiallisesta keskustastaan sekä ruokakulttuuristaan.

Bolognassa riitti nähtävää ja koettavaa. Kävelykierroksella historiallisessa keskustassa opimme, että kaupungissa on yhteensä yli 40 kilometriä katettuja jalkakäytäviä, jotka kuuluvat Unescon maailmanperintökohteisiin. Jalkakäytäviä katettiin, jotta kaupunkilaisille ja opiskelijoille saatiin lisää asuintiloja. Samalla kaupungilla liikkujat pääsivät suojaan auringolta ja sateelta. Totesimme itsekin, että oli toden totta mukavampaa kävellä käytävien varjossa kuin kuumassa auringonpaahteessa. Käytävien tyyli vaihtelee aina alkuperäisistä tasakattoisista puurakenteista upeisiin kivisiin holvikaariin.

Kävimme myös katsomassa kaupungin vanhinta katua, joka oli rakennettu antiikin Rooman aikaan. Keskustan tuntumassa ihastelimme myös upeita yliopistokortteleiden rakennuksia. Osa porukastamme kiipesi katsomaan maisemia vähän korkeammaltakin: Kaksi keskiaikaista tornia, 97 m ja 47 m korkeat, ovat Bolognan tunnetuin nähtävyys.

Oppaamme sivisti meitä myös kertomalla, että suomalaisten ravintoloiden vakioannosta ”pasta bolognesea” ei italialaisittain ole olemassa, vaan kyseinen ruokalaji tunnetaan nimellä tagliatelle al ragu. Bologna on kuuluisa myös erilaisista juustoistaan ja lihatuotteistaan, kuten mortadella-makkarasta. Ravintoloissa maistelimme useampaankin otteeseen herkullista lasagnea, joka myös tulee Bolognasta.

Yksiraiteisesta gondolieerin kyytiin

Matkamme aikana pääsimme käyttämään monenlaisia liikkumisvälineitä aina omista jaloista ja kaupunkiliikenteen busseista sähköavusteisiin pyöriin, joilla sisukas testiryhmämme polkaisi kaupungin viereiselle kukkulalle. Kokeilimme myös ilman kuljettajaa kulkevaa yksiraiteista, Marconi Expressia, joka kuljettaa matkustajia Bolognan rautatieaseman ja lentokentän välillä. Yhteys avattiin liikenteelle loppuvuodesta 2020 ja on kärsinyt tiheästi teknisistä ongelmista. Pääsimme kyytiin mennen tullen ilman teknisiä ongelmia ja matka taittui ripeästi seitsemässä minuutissa, mutta totesimme kyydin turhankin hurjaksi ja poukkoilevaksi.

Bolognasta käsin teimme päiväretken junalla Venetsiaan. Kaupunkien välinen junayhteys kulki ajallaan, ja junassa oli viihtyisää ja viileää. Pandemia-ajan kaikuna junassa päivysti virkailija, joka valvoi maskien käyttöä. Venetsiassa vaeltelimme pikkuisia kujia pitkin ja saimme kokea myös vesiliikkumisen helmen, kun pääsimme pienelle gondoliajelulle ihastelemaan kaupunkia ja kaupungin kanavia.