Vuodenvaihde on monissa töissä ja projekteissa usein kiireen aikaa. Meillä liikennealan konsulteilla tähän vuodenvaihteeseen oman lisänsä toi se, että moni ELY-keskus kilpailutti liikennesuunnittelun asiantuntijapalveluitaan. Kyseessä on useamman vuoden puitesopimushankinnat, joissa valittavien puitesopimustoimittajien määrät vaihtelivat alueesta ja teemasta riippuen. Linea Konsultit Oy osallistui näihin tarjouskilpailuihin joko yksin tai yhdessä muiden konsulttien kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat muun muassa Trafix Oy, Waystep Oy ja Traficon Oy. Ja hyvin kävi! Menestyimme kilpailuissa niin, että tulevana vuosina toimimme puitesopimuskonsultteina Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksille. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksille meillä puitesopimukset jo olikin.

ELY-keskusten toiminta ja toimintaympäristö onkin ydinosaamistamme. Teemme monenlaisia suunnitelmia ja analyysejä ELY-keskusten tarpeisiin, kehitämme erilaisia tienpidon suunnittelun ja ohjelmoinnin työkaluja. Laadimme liikenneturvallisuuden ja kävelyn ja pyöräilyn suunnitelmia jo nyt laajasti eri puolille Suomea. Innolla odotamme, että uusien puitesopimusten myötä Suomen tuntemuksemme laajenee entisestään – Suomessa kun on niin monia hienoja paikkoja ja niillä omia erityispiirteitä!

Vaikka toimistomme sijaitseekin Helsingin ydinkeskustassa, pidämme kunnia-asiana sitä että näkemyksemme ja ymmärryksemme erilaisten alueiden, kuntien, taajamien ja liikenneympäristöjen ongelmista ja tarpeista on laaja-alainen ja realistinen.

Tästä inspiroituneena kokosimme alla olevaan karttaan kaikki paikkakunnat, joissa joku linealainen kävi työasioissa (kokouksessa tai maastossa) vuoden 2015 aikana.

Linea_kunnat_2015

Helmikuun alusta joukkoomme liittyi Janne Olin. Janne opiskelee rakennetun ympäristön pääainetta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa. Lineassa Janne avustaa liikennesuunnittelun tehtävissä muun muassa liikennejärjestelmäsuunnitteluun, liikenneturvallisuusselvitysten laatimiseen ja tienpidon ohjelmointiin liittyen. Häntä kiinnostaa liikennealalla erityisesti liikenteen- ja maankäytön suunnittelu, mallintaminen ja näihin liittyvät tietotekniset sovellukset. Vapaa-ajalla Jannen harrastuksiin kuuluu muun muassa jalkapallon ja salibandyn pelaaminen. Tervetuloa joukkoomme!

Syksy on kulunut jälleen nopeasti työprojekteissa, mutta linealaiset ovat käyneet myös erilaisissa tapahtumissa, seminaareissa ja koulutuksissa.

Elokuussa HSL järjesti liikkumisen ohjauksen suunnittelijoille seminaarin, jonka aiheista herätti mielenkiintoa erityisesti liikkumisen ohjaus asemakaava- ja talohankkeissa sekä väylähankkeen rakentamisen aikana.

Syyskuussa Kestävän kunta- ja kaupunkiliikenteen päivillä aiheena olivat seuranta ja indikaattorit kestävässä kaupunkiliikenteessä. Monipuolisissa esityksissä käsiteltiin eri liikennemuotojen ja erilaisten suunnitelmien seurantojen sisältöjä ja käytettyjä indikaattoreita sekä kevyiden liikkumiskyselyiden ja avoimien paikkatietojen hyödyntämistä seurannassa. Keskustelua käytiin mm. seurannan sisällöstä ja tarkoituksenmukaisesta laajuudesta eri yhteyksissä sekä mittaamisen haasteista: monimutkaisen maailman yksinkertaistamisesta muutamaan indikaattoriin, indikaattoreiden validiteetista ja ymmärrettävyydestä sekä tiedon saatavuudesta. Päivän esitykset ovat ladattavissa täältä.

Lokakuun alussa Motiva järjesti Helsingissä ECOMM- ja Velo-City -jälkiseminaarin, jossa nostettiin esille tämän vuotisten eurooppalaisten liikkumisen ohjauksen ja pyöräilykonferenssien parhaita paloja ja tuoreita aiheita. Kiinnostavia poimintoja liikkumisen ohjauksen aiheista olivat mm. asiakasprofilointi ja tunneperäisiin liikkumismotiiveihin vaikuttaminen, yritysten työntekijäkohtaiset liikkumisbudjetit, käänteinen tienkäyttömaksu sekä yhteiskäyttö- ja automaattiautojen täyttämä tulevaisuus, joka ei ratkaise ruuhkautumisongelmia. Velo-Cityn aiheista erittäin ajankohtaisia myös kotimaisesta näkökulmasta olivat mm. lainsäädännön muutostarpeet ja mahdollisuudet sekä sähköpyörät ja pyöräilyn valtaväylät. Päivän esitykset ovat ladattavissa täältä  ja täältä.

Lokakuussa pidettiin myös tämän vuoden Liikenne ja maankäyttö 2015 -päivät, joille kokoontui parisataa osaajaa kuulemaan monipuolisia luentoja mm. kaupunkisuunnittelusta, liikenneturvallisuudesta, joukkoliikenteestä sekä pyöräilystä. Linealta olivat tilaisuudessa luennoimassa Annu ja Atte. Päivien esitykset löytyvät täältä.

Annu oli Strafican Juha Heltimon kanssa kertomassa tekeillä olevasta kuntien liikenneturvallisuustyön ja liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimisen oppaasta. Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön julkaistaan alkuvuodesta 2016 Kuntaliiton julkaisuna.

Atte puolestaan käsitteli omassa esityksessään linja-autopysäkkien roolia osana jokaista bussimatkaa ja koko joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Esityksen pohjana toimi Liikennevirastolle tehty pysäkkiselvitys, jonka laajempi esittely löytyy tästä linkistä.

Näistä erilaisista tapahtumista saamme päivittäiseen työhömme uutta tietoa alan ajankohtaisista asioista sekä hyviä verkostoitumisen ja yhteisen ideoinnin mahdollisuuksia.

Syyskuun puolivälissä teimme opintomatkan Hollannin Utrechtiin. Matkan teemana oli tietysti pyöräily ja siihen tutustuminen sujui parhaiten pyörällä polkien. Pyörän selästä oli samalla helppo tutustua laajempaan alueeseen ja pääsi mukaan siihen flow’hun, joka tuntuu liittyvän hollantilaisiin ja pyöräilyyn.

Pyörien paljouden lisäksi silmiinpistävää Utrechtin pyöräilyreitistössä oli pyörätieratkaisujen moninaisuus. Pyöräilyverkko oli hyvin kattava, mutta rakentui eri ympäristöissä hyvin erilaisista väyläratkaisuista. Pyöräilijän kannalta kulkureittien hahmottamista helpotti se, että pyörille tarkoitetuilla kaistoilla ja kaduilla päällyste, olipa se asfalttia tai kiveystä, oli pääsääntöisesti punainen päällyste. Myös opastus oli kattavaa ja oikean reitin löytymistä helpotti pyöräilyverkoston solmupisteiden numerointiin perustuva opastusjärjestelmä. Liittymissä ja tienylityskohdissa pyörien luonteva kulku oli mietitty ja liikennevaloristeyksissä oli useimmiten valot ja joskus jopa painonapit erikseen pyöräilijöille.

– Oli erillisiä pyöräteitä, pyöräkaistoja ja monenlaisia yhteisiä väyliä autojen kanssa. Kaikki tuntui toimivan hyvässä yhteistyössä. Ajatusmalli ei ollut niin mustavalkoinen, kuin välillä meillä tuntuu olevan. Siis niin, että autot autotiellä ja kevyenliikenteen väylä aina viereen, mietti Sakari Somerpalo Lineasta. Jos pyörät ja autot oli osoitettu samalle väylälle, autojen ajonopeudet oli sovitettu pyöräilyn ehdoilla ja prioriteetit osoitettu liikennemerkein. Liikenneratkaisuja olikin selkeästi suunniteltu aina miettimällä, mitä kulkumuotoa halutaan priorisoida ja muu liikenne järjestetään sitten sen ehdoilla. – Tuntui, että erilaiset hidaskadut, pyöräkadut, pyörätiet ja pyöräkaistat muodostivat saumattoman pyöräilyverkon, jossa oli helppo kulkea ja hiukan pitemmätkin matkat sujuivat huomaamatta. Tietysti myös kaupunkirakenne oli sellainen, että kaikki tarvittavat palvelut olivat saavutettavissa pyörällä, Sakari jatkaa.

Oppaamme, Utrechtin pyöräilyohjelman vastaava Herbert Tiemens, esitteli meille pyöräilyn ja pyöräteiden kehitystä Hollannissa ja kertoi hauskoja yksityiskohtia aiheesta. Utrechtissa on esimerkiksi Hollannin vanhin pyörätie Maliebaan, joka on rakennettu jo 1885 erottamaan pyöräilijät kävelijöiden joukosta. Pyöräilyn suosio hollantilaisten keskuudessa kiteytyi yhteen pieneen sanaan: iloon. Pyöräily yksinkertaisesti tuottaa hollantilaisille iloa. Toki myös joustavuus, asioinnin helppous ja nopeus, ulkoilma ja terveysvaikutukset nousivat esille. Säännöt ovat selkeät ja lyhyet: pysähdy punaisiin valoihin, pysy oikealla, ei pyöräilyä jalkakäytävällä, noudata etuisuussääntöjä ja parkkeeratessasi kunnioita muita. Oppaamme kertoi, että erilaisia lakeja on, mutta niihin suhtaudutaan letkeästi. – Ajatuksella, että kaikkea ei tarvitse säädellä vaan yhdessä toimimalla asiat hoituisivat ja liikenneympäristö suunniteltaisiin ohjaamaan käyttäytymistä, voisi meilläkin olla käyttöä – varsinkin nyt kun normien purku on muutoinkin yhteiskunnassa esillä, pohtii Sakari. Olisiko tässä meilläkin opittavaa?

Yhtä silmiinpistävää kuin pyörien ja pyöräteiden moninaisuus, oli pyöräilijöiden ja mukana kulkevien tavaroiden paljous ja monipuolisuus. Pyörien varustelu oli mitoitettu arjen tarpeiden mukaan ja sitä hallitsi käytännöllisyys. Tavarakoreissa kulki ostoskassien ja koirien lisäksi niin työ- ja koulupaperit kuin kukat, lahjat ja urheiluvälineetkin. Myös lapset kulkivat vaivattomasti mukana: pienimmät etuistuimissa ja hieman isommat takapakkarilla. Taikka koko lapsikatras tavarapyörän kyydissä. Pyöräpysäköinnille oli monipuolisesti vaihtoehtoja niin kanavien kaiteissa, asemien suurissa pyöräparkeissa ja keskustan liikerakennusten pienemmissä pysäköintitiloissa, joita oli useita Utrechtin keskusalueella.