Alan tapahtumat ja koulutukset ovat tuoneet puhtia syksyyn

Syksy on kulunut jälleen nopeasti työprojekteissa, mutta linealaiset ovat käyneet myös erilaisissa tapahtumissa, seminaareissa ja koulutuksissa.

Elokuussa HSL järjesti liikkumisen ohjauksen suunnittelijoille seminaarin, jonka aiheista herätti mielenkiintoa erityisesti liikkumisen ohjaus asemakaava- ja talohankkeissa sekä väylähankkeen rakentamisen aikana.

Syyskuussa Kestävän kunta- ja kaupunkiliikenteen päivillä aiheena olivat seuranta ja indikaattorit kestävässä kaupunkiliikenteessä. Monipuolisissa esityksissä käsiteltiin eri liikennemuotojen ja erilaisten suunnitelmien seurantojen sisältöjä ja käytettyjä indikaattoreita sekä kevyiden liikkumiskyselyiden ja avoimien paikkatietojen hyödyntämistä seurannassa. Keskustelua käytiin mm. seurannan sisällöstä ja tarkoituksenmukaisesta laajuudesta eri yhteyksissä sekä mittaamisen haasteista: monimutkaisen maailman yksinkertaistamisesta muutamaan indikaattoriin, indikaattoreiden validiteetista ja ymmärrettävyydestä sekä tiedon saatavuudesta. Päivän esitykset ovat ladattavissa täältä.

Lokakuun alussa Motiva järjesti Helsingissä ECOMM- ja Velo-City -jälkiseminaarin, jossa nostettiin esille tämän vuotisten eurooppalaisten liikkumisen ohjauksen ja pyöräilykonferenssien parhaita paloja ja tuoreita aiheita. Kiinnostavia poimintoja liikkumisen ohjauksen aiheista olivat mm. asiakasprofilointi ja tunneperäisiin liikkumismotiiveihin vaikuttaminen, yritysten työntekijäkohtaiset liikkumisbudjetit, käänteinen tienkäyttömaksu sekä yhteiskäyttö- ja automaattiautojen täyttämä tulevaisuus, joka ei ratkaise ruuhkautumisongelmia. Velo-Cityn aiheista erittäin ajankohtaisia myös kotimaisesta näkökulmasta olivat mm. lainsäädännön muutostarpeet ja mahdollisuudet sekä sähköpyörät ja pyöräilyn valtaväylät. Päivän esitykset ovat ladattavissa täältä  ja täältä.

Lokakuussa pidettiin myös tämän vuoden Liikenne ja maankäyttö 2015 -päivät, joille kokoontui parisataa osaajaa kuulemaan monipuolisia luentoja mm. kaupunkisuunnittelusta, liikenneturvallisuudesta, joukkoliikenteestä sekä pyöräilystä. Linealta olivat tilaisuudessa luennoimassa Annu ja Atte. Päivien esitykset löytyvät täältä.

Annu oli Strafican Juha Heltimon kanssa kertomassa tekeillä olevasta kuntien liikenneturvallisuustyön ja liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimisen oppaasta. Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön julkaistaan alkuvuodesta 2016 Kuntaliiton julkaisuna.

Atte puolestaan käsitteli omassa esityksessään linja-autopysäkkien roolia osana jokaista bussimatkaa ja koko joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Esityksen pohjana toimi Liikennevirastolle tehty pysäkkiselvitys, jonka laajempi esittely löytyy tästä linkistä.

Näistä erilaisista tapahtumista saamme päivittäiseen työhömme uutta tietoa alan ajankohtaisista asioista sekä hyviä verkostoitumisen ja yhteisen ideoinnin mahdollisuuksia.

Jaa