Luontokato ja väyläverkot – Väylänpidon monimuotoisuusvaikutukset ja kehittämistarpeet

Maaliskuussa valmistuneessa Väyläviraston Luontokato ja väyläverkot -selvityksessä käsitellään väylänpidon vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen sekä Väyläviraston toiminnan kehittämistarpeita luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Luonnon…

Linea ja luontokato Väylät & Liikenne -päivillä 2023 Hämeenlinnassa

Sakari Somerpalo luennoi Väylät & Liikenne -päivillä Hämeenlinnassa maaliskuun lopussa aiheesta Luonnon monimuotoisuus ja väylänpidon suunnittelu. Sakari on toiminut projektipäällikkönä Väyläviraston tilaamassa selvityksessä…

Linea hyödyntää dronekuvausta liikenneanalyyseissä

Linea toteutti syksyn 2022 aikana Porvoon kaupungille liikenneanalyysejä, joissa hyödynnettiin droneilla kuvattuja videoita liikenteestä. Dronella kuvattuun videoon perustuvan liikenneanalyysityökalun avulla voidaan analysoida tarkasti liikennevirtoja…