Turun kaupunkiseudun Pyöräliikenteen seudullisten pääväylien tavoiteverkko -suunnitelma julkaistu

Linea laati osana Turun kaupunkiseudun jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä vuonna 2023 Pyöräliikenteen seudullisten pääväylien tavoiteverkko -suunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty pitkän aikavälin tavoiteverkko ja sen tavoitteellinen…

Lasten huomioon ottaminen laajemmin liikenteen ja liikkumisen suunnittelussa edistää itsenäistä ja aktiivista liikkumista

Huomioidaanko lapsia tarpeeksi hyvin liikenteen ja liikkumisen suunnittelussa? Linean Mari Niemelä pyrki selvittämään diplomityössään, kuinka lapsiystävällistä liikennesuunnittelu Vantaalla on ja miten sitä voitaisiin edistää. Mari…

Linean toimintatapojen ulkoinen laatuauditointi

Linea saa jatkoa RALA-sertifikaatille, joka arvioi muun muassa yrityksen johtamista ja kehittämistä sekä sopimus-, hankinta- ja projektitoimintaa. Linea läpäisi keväällä suoritetun RALA-sertifikaattiin sisältyvän ulkopuolisen arvioijan…