kasely_940px

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavoissa voidaan osoittaa liikennealue niille maanteille, jotka palvelevat muuta kuin paikallista liikennettä.  Paikallista liikennettä välittävät maantiet osoitetaan asemakaavoissa katuina.

Viime vuosina muutamia maanteitä on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella muutettu kaduiksi. Teiden toimintaympäristö on monin paikoin 2000- ja 2010-luvuilla muuttunut, kun teiden kehittämishankkeita on toteutettu, taajama-alueet ovat laajentuneet ja paikallisen liikenteen rooli maantiellä on kasvanut.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt selvityksen, jossa alueen tie­verkkoa on tarkasteltu yhtenäisin perustein seudullisen liikenteen ja aluerakenteen näkö­kulmasta. Selvityksen pohjalta on laadittu ehdotus niistä maantiejaksoista, joiden osoittaminen asemakaavoissa kaduiksi on perusteltua merkittävän paikallisen ja vähäisen seudullisen liikenteen näkökulmasta. Tehtyjen tarkastelujen perusteella esitetään muutettavaksi kaduksi 52 maantiejaksoa, yhteensä 80,3 kilometrin matkalla.

Ne maantiet, jotka esitetään muutettavaksi asemakaava-alueilla kaduiksi, on esitetty alla olevissa linkeissä kartoilla asemakaava-alueittain. Alustava ehdotus tiejaksoille tehtävistä toimenpiteistä löytyy myös alla olevan linkin kautta.

 

 

Lisätietoja:
Petteri Kukkola
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22
PL 1041, 45101 Kouvola
p. 029 502 9181
petteri.kukkola(at)ely-keskus.fi