Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alempiasteisen tieverkon merkittävyysluokitus ja soratieselvitys

Kyselyn karttapohjat kunnittain: