Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea

Uudenmaan ELY-keskuksen uuden liikennestrategian otsikointi korostaa tavoitteiden ja linjausten painotuksia. Liikennestrategia toimii perustana ELY-keskuksen liikennesektorin kehittämisessä seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä.

Edellisen, vuonna 2010 laaditun pitkän aikavälin strategian jälkeen valtakunnalliset liikennepoliittiset painotukset ovat nostaneet vahvasti esiin käyttäjien tarpeista ja yhteiskunnan odotuksista lähtevää palvelutasolähtöistä suunnittelua. Liikenne nähdään kokonaisvaltaisena palveluna. Digitalisaatio muuttaa liikennejärjestelmää ja samalla sekä asettaa ELY-keskuksen toiminnalle uusia vaatimuksia että tuo siihen mahdollisuuksia.

Liikennestrategiaan on kiteytetty keskeisimmät Uudenmaan-ELY-keskuksen toimintaa ohjaavat linjaukset ja ne kohdistuvat kustannustehokkaisiin kuljetusketjuihin sekä kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja liikkumisratkaisuihin. Näitä läpileikkaavina teemoina korostetaan niin tienkäyttäjien turvallisuutta kuin digitalisaation luomia uusia mahdollisuuksia.

Strategia laadittiin Linean ja ELY-keskusken asiantuntijoiden yhteistyönä. Valmisteluvaiheessa pidettiin Uudenmaan ELY-keskuksen henkilökunnan laajoja työpajoja.

Liikennestrategia 2025 -raporttiin pääset tutustumaan tästä ja tiedote Uudenmaan ELY-keskuksen uutiskirjeessä on luettavissa täältä

Jaa