Joukkoliikennettä monipuolisesti Linean ja Movilin yhteistyönä


Viitasaaren kaupungin palveluliikenne

Linea Konsultit Oy suunnitteli yhdessä Movili Oy:n kanssa Viitasaarella huhtikuun alussa käynnistyneen palveluliikenteen. Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka on suunniteltu erityisesti iäkkäiden liikkumistarpeisiin, mutta jota voivat käyttää kaikki muutkin matkustajat. Palveluliikenne helpottaa asumista kotona mahdollistaen käynnit palveluiden luona ilman ajokorttia ja tarjoaa mahdollisuuden myös sosiaalisin kohtaamisiin.

Työssä suunniteltiin kaupungin kutsuliikennealueet ja niiden palvelutaso, liikenteen aikataulurakenne, joka mahdollistaa riittävän asiointiajan sekä valmisteltiin hankintaan liittyviä asioita. Palveluliikenteen järjestämisestä muodostettiin toteutusvaihtoehdot, joista kaupunki teki päätökset. Myös kuntalaisille järjestettiin avoin tilaisuus, jossa he pääsivät vaikuttamaan suunnitelmiin, ja esiin tulleiden asioiden pohjalta palveluliikenne päätettiin toteuttaa kutsuliikenteenä vakioreittien sijaan. Suunnitelmista pyydettiin myös palautetta liikennöitsijöiltä sekä lausunnot kyläyhdistyksiltä sekä vanhus- ja vammaisneuvostoilta.

Lue lisää Viitasaaren kaupungin verkkosivuilta >>

Linea ja Movili suunnittelivat Porvoon uuden joukkoliikenteen palvelutason ja linjaston

Siirtyminen Porvoon kaupungin järjestämään sopimusliikenteeseen antaa mahdollisuudet Porvoon joukkoliikennejärjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Linea ja Movili suunnittelivat vuonna 2023 Porvoon kaupungille uuden linjastosuunnitelman, joka pohjautui 2023 valmistuneeseen Linean ja Movilin toteuttamaan Porvoon joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmaan. Palvelutasosuunnitelmassa tarkasteltiin lähtökohdaksi tietoja väestön, työpaikkojen, koulujen ja palveluiden sijoittumisesta. Tehokkainta joukkoliikennettä voidaan tarjota alueilla, joilla väestöä on eniten ja matkatarpeita on paljon.

Linjastosuunnitelmassa suunniteltiin palvelutasotavoitteita toteuttava linjasto sekä laadittiin aikataulut ja autokierrot sekä arvioitiin liikennöintikustannuksia. Linjastoluonnos oli kommentoitavana Porvoon kaupungin oman organisaation toimialoilla ja palveluilla, Uudenmaan ELY-keskuksella, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella sekä merkittävimmillä työnantajilla ja oppilaitoksilla ensin keväällä 2023 sekä päivitetyin reitein ja aikataululuonnoksin uudelleen kesällä 2023.

Työn ollessa käynnissä Porvoon kaupunki toteutti kaikille avoimen joukkoliikennekyselyn, jonka tulokset otettiin huomioon linjastosuunnitelmassa. Lisäksi linjastosuunnitelmatyön yhteydessä Linea ja Movili toteuttivat kesällä 2023 linjasto- ja aikataululuonnoksista kaikille avoimen kyselyn, johon vastasi yli 500 henkilöä.  Linjastosuunnitelmaa päivitettiin reittien ja aikataulujen osalta saatujen kommenttien ja palautteiden perusteella.

Jaa