Kouluteiden vaarallisuuden visualisointi

Linea Konsultit laatii kouluteiden vaarallisuutta kuvaavia visualisointeja kuntien ja kaupunkien käyttöön. Visualisointien tavoitteena on helpottaa kasvatus- ja sivistyspalveluiden henkilöstön työtä koulukuljetusanomusten käsittelyssä sekä tarjota selkeää tietoa vaarallisuusluokittelun perusteista myös oppilaiden huoltajille.

Peruskoululaisella on lain mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos matka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuntien ja kaupunkien vastuulla on lain käytännön soveltaminen sekä koulukuljetuksia koskevista periaatteista päättäminen.

Visualisointi kokoaa ajantasaisen tiedon yhteen helppokäyttöiseen paikkaan. Nettiselaimessa toimivan karttapalvelun tueksi lopputuotteina valmistuvat myös koulukohtaiset koulumatkakortit sekä tiivis raportti ja esittelykalvosarja.

Voitte tutustua palveluumme Porvoon vaaralliseksi luokiteltujen kouluteiden nettikartasta.

Jaa