Kuntien liikenneturvallisuussuunnittelun monipuolisuus kiehtoo

Me Linea Konsultit Oy:ssä olemme jo vuosia tehneet monenmoisia tieliikenteen turvallisuuteen liittyviä projekteja. Tälläkin hetkellä, syksyllä 2015, on käynnissä liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintaa moneen kuntaan ja kaupunkiin.

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta etenee hyvää vauhtia. Kokousreissut kauniiseen Loviisaan ovat antoisia, toimintaa ideoidaan innostuneesti ja laajasti eri hallintokuntien kanssa. Liikenneympäristön parantamistarpeita on saatu kartalle kymmeniä ja kymmeniä. Samalla on pohdittu Liikenneviraston ”Mopon paikka liikenneympäristössä” -ohjeen mukaisesti myös moporeittejä – missä mopoilu voidaan edelleen sallia pyöräteillä ja missä ne tulisi ohjata ajoradalle.

Luoteis-Pirkanmaan neljään kuntaan laadittava liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu alkuvuodesta. Syksyn ikävät suojatieonnettomuudet ovat olleet mielessä, kun konsultin ja tilaajapuolen asiantuntijoiden kanssa on maastossa käyty hankalimpia paikkoja. Suojateiden turvallisuuden parantaminen on ykkösasia! Luoteis-Pirkanmaalla oman erityispiirteensä tuo vilkas kolmostie, jonka laajempi parantaminen tapahtuu vasta joskus tulevaisuudessa. Niinpä liikenneturvallisuussuunnitelmassa on tärkeää etsiä ja löytää ensiapua pahimpiin paikkoihin.

Etelä-Kymenlaaksossa on sielläkin käynnistynyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen Linea Konsultit Oy:n vetämänä. Parhaillaan käydään läpi suuren suosion saaneen asukaskyselyn tuloksia läpi. Vastauksia tuli viiden kunnan asukkailta yli 3 000, mikä kertoo siitä, että oman asuinympäristön turvallisuus on meille kaikille tärkeää.

Kuntien ja seutujen liikenneturvallisuusasioihin perehtyessämme parasta on huomata, kuinka laajasti asia koskettaa ja kiinnostaa kuntalaisia ja eri alojen virkamiehiä. Meillä kaikilla on kokemus vaaratilanteesta liikenteessä tai turvattomalta tuntuvasta paikasta. Taitojen, tietojen, ymmärryksen ja asenteiden kautta syntyy vastuullinen ja muut huomioiva liikennekäyttäytyminen. Kun sitten vielä liikenneympäristö luodaan sellaiseksi, että se on selkeä ja käy yksiin nopeusrajoitusten ja muiden sääntöjen kanssa, niin ollaan jo pitkällä. Sitä kohti siis!

Jaa