Linea hyödyntää dronekuvausta liikenneanalyyseissä

Linea toteutti syksyn 2022 aikana Porvoon kaupungille liikenneanalyysejä, joissa hyödynnettiin droneilla kuvattuja videoita liikenteestä. Dronella kuvattuun videoon perustuvan liikenneanalyysityökalun avulla voidaan analysoida tarkasti liikennevirtoja ja yksittäisiä ajoneuvoja sekä luoda informatiivisia visualisointeja.

Linea kuvasi Porvoossa aamun saattoliikennettä Strömborska skolanin ja Albert Edelfeltin koulun saattoalueilla. Kuvausten avulla analysoitiin autoilijoiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumista alueella.

”Tulosten myötä Porvoon kaupungilla on tiedossa koulujen alueiden eri kulkumuotojen liikennemäärät sekä niiden käyttämät reitit. Tietojen avulla pystyttiin myös tunnistamaan kohdat, joissa eri kulkumuotojen liikennevirrat risteävät sekä saatiin tietoa ajoneuvoliikenteen nopeuksista.” kertoo projektipäällikkö Aleksi Krankka. Porvoon kaupunki hyödyntää analyysistä saatuja tietoja jatkossa suunnittelutyössään.

Jaa