Linea mukana selvittämässä joukkoliikenteen matkaketjujen saavutettavuutta

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi selvityksen joukkoliikenteen matkaketjujen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä 4.11.2022. Selvityksen mukaan matkaketjujen fyysistä esteettömyyttä, matkaan liittyvän esteettömyystiedon saatavuutta sekä matkustajainformaation jakelusovellusten saavutettavuutta tulisi parantaa. Selvityksen toteutti Avaava Oy yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa LVM:n tilauksesta.

Selvityksessä erilaisiin vammaisryhmiin kuuluvat matkustajat testasivat joukkoliikenteen matkaketjua ja matkan varaamista. Kokeilumatkat paljastivat merkittäviä esteettömyys- ja saavutettavuuspuutteita useissa osissa matkaketjua. Erityisesti esteettömyystiedon hajanaisuus ja puutteellisuus aiheuttivat haasteita. Lisätietoja selvityksestä on tarjolla LVM:n verkkosivuilla.

Jaa