PALVELUT

Pyöräilijöitä, Baana

YRITYKSESTÄ

Linea Konsultit Oy on liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelualan konsulttitoimisto, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2001. Linea tunnetaan laadukkaista ja asiakkaan tarpeita ymmärtäen toteutetuista projekteista. Laatujärjestelmämme on sertifioitu keväällä 2006 RAKLI-SKOL-ATL (nykyinen RALA) laatuvaatimusten mukaisesti.

Tartumme innolla uusiin haasteisiin ja tarvittaessa täydennämme osaamistamme alihankinnan ja työyhteenliittymien avulla. Nykyiseen henkilöstöömme voit tutustua Yhteystiedot-sivulla.

Yrityksemme on varautunut kasvamaan hyvillä ja sopivilla tekijöillä. Jos työskentely kanssamme kiinnostaa, ota arkailematta yhteyttä toimitusjohtaja Mikko Seilaan.

rala_tilaajavastuu_logot


YDINOSAAMISTAMME:

LIIKENNEMUOTOJEN YHTEISTYÖ
Erikoisosaamistamme on liikenteen tarkastelu osana elinympäristöä ja päätöksentekoa. Näitä näkökulmia hyödyntäen on mahdollista luoda suunnitelmia, joissa eri liikkumistavat yhdistetään ihmisiä ja ympäristöä hyvin palvelevaksi kokonaisuudeksi, liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi. Samaa lähestymistapaa käytetään myös strategiatöissä, joissa viranomaisten asettamat reunaehdot ja tavoitteet yhdistetään ihmisten ja elinkeinoelämän tulevaisuuden tarpeisiin ja kootaan visioiksi, strategioiksi ja toimenpideohjelmiksi.


TUKEA VIRANOMAISILLE
Viranomaistyössä on monia vain ajoittain suoritettavia tehtäviä, joita varten ei ole mielekästä palkata vakinaista henkilökuntaa. Tarjoamme tehokasta konsulttiapua esimerkiksi koordinointiin, inventointeihin ja priorisointeihin sekä viestinnän tehtäviin. Myös töiden ruuhkautumista voidaan ehkäistä antamalla osa kuormittavista tehtävistä konsultin hoidettavaksi.


LIIKKUMISEN MAANTIEDE
Liikkuminen on aina sidoksissa paikkaan ja siksi liikennesuunnittelussa ei voi jättää huomiotta yhdyskuntasuunnittelua, palveluiden sijaintia, aluekehitystä ja toimintojen saavutettavuutta eri kulkutavoilla. Toteutamme esimerkiksi saavutettavuus- ja palveluverkkotarkasteluja liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun tueksi. Ratkomme myös liikenteen kaavoitukselle asettamia haasteita.


SELVITYSTEN ULKOASU JA SELKEYS
Lineassa panostetaan erityisesti selvitysten korkealuokkaiseen ulkoasuun ja selkeyteen. Tarjoamme graafista suunnittelua erilaisissa liikennesuunnittelu- ja tutkimustehtävissä, esimerkiksi raporttien ja esitteiden graafisen ilmeen suunnittelua, taittotöitä, monipuolista infografiikan tuottamista sekä projektikohtaisten verkkosivujen graafista suunnittelua, luomista ja ylläpitoa.

 

TURVALLISIA MATKOJA
Liikenneturvallisuus on Linean arvoissa korkealla ja meille on kertynyt runsaasti kokemusta eritasoisista liikenneturvallisuus-
suunnitelmista aina strategiatasolta kuntien liikenneturvallisuuden yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Myös koulujen ympäristön liikenneturvallisuutta on parannettu yhteistyössä koulun ja oppilaiden kanssa.

 


PIENEMMILLÄ PÄÄSTÖILLÄ
Liikenteen päästöjä vähennetään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön sekä kestävän autoilun lisäämisellä. Teemme suunnitelmia kaikkien näiden liikennemuotojen kehittämiseksi. Lisäksi toteutamme liikkumisen ohjauksen projekteja, joilla edistetään kestävien kulkutapojen omaksumista eri kohderyhmien parissa, esimerkiksi työpaikoilla tai asuinalueilla.


VAIKUTUKSET SELVIKSI
Vaikutusarvioinneilla pyritään selvittämään hankkeiden, suunnitelmien, ohjelmien tai esimerkiksi lainsäädännön vaikutuksia ennakkoon tai jälkikäteen. Olemme toteuttaneet ihmisiin, elinkeinoihin ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten selvityksiä monipuolisin menetelmin. Erityisesti ohjelmatason arvioinnit kuuluvat osaamiseemme.


VIESTINTÄ
Laadukkaan viestinnän avulla saat hankkeesi tulokset näkyville ja toisten tietoon. Teemme sujuvat ja napakat uutiskirjeet, tiedotteet ja artikkelit, samoin kuin henkilöhaastattelut ja raporttien yhteenvedot. Oikolukupalvelumme avulla varmistat, että tekstisi on kieleltään sujuvaa ja virheetöntä. Jos kaipaat tekstille isompaa muokkausta, editoimme sen tyyliltään ja pituudeltaan tilanteeseen sopivaksi, tarpeen mukaan tiivistäen, lisäten ja yhdenmukaistaen. Myös englanninkielisten tekstien tarkistus sujuu ammattitaidolla. Suunnittelemme ja toteutamme myös verkkosivujen sisältöjä, ja hoidamme sivujen päivittämisen.

 

 

LINEA KONSULTIT OY | Ruoholahdenkatu 8 | 00180 Helsinki | Puhelin: 050 375 1026 | etunimi.sukunimi@linea.fi