Kuva: Haminan ohikulkutie, havainnekuva, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Valtatien 7 rakentaminen moottoritieksi on osa kansainvälisen E18-tien kehittämishanketta. Väli Koskenkylä–Vaalimaa on viimeinen Turun ja Vaalimaan välisen kansainvälisen E18-tien osuus, jota ei ole vielä pääosin rakennettu moottoriväyläksi. Tiehankkeiden vaikutukset alkavat konkretisoitua jo ennen tien valmistumista, kun esimerkiksi liikenteellisten olosuhteiden muutosta ennakoiva asuin- ja toimitila-alueiden kaavoitus ja rakentaminen vaikuttavat toimintojen sijoittumiseen. Liikenteelliset vaikutukset sekä alueiden kehitykseen kohdistuvat vaikutukset toteutuvat osa lyhyemmän ja osa pitemmän ajan kuluessa tiehankkeiden valmistumisen jälkeen.

Työssä arvioitiin Koskenkylä–Vaalimaa-moottoritien vaikutuksia ja sidosryhmien odotuksia ennen kaikkea elinkeino- ja yritystoimintaan, maankäyttöön sekä tarkastelualueen maakuntien ja kuntien kehitykseen. Pääpaino oli pysyvien ja pitkäaikaisten vaikutusten selvittämisessä, mutta työssä selvitettiin myös rakentamistyön aikaisia vaikutuksia. Nyt toteutetussa ennen-vaiheessa havaittuja hankkeen orastavia vaikutuksia sekä moottoritiehen liittyviä odotuksia on nostettu esiin. Tiedot on kerätty vaikutusteemoittain pääasiassa 2000-luvulta. Ennen-vaiheen tiedonkeruu muodostaa jälkeen-vaiheen vaikutusarvioinnin rungon. Varsinaiset johtopäätökset voidaan tuottaa myöhemmin jälkeen-vaiheen vaikutusarvioinnin yhteydessä.

Selvitys on julkaistu ELY-keskuksen raportteja-sarjassa.

Projektin tiedot
Vuosi:
2010–2011
Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätietoja
Mikko Seila
etunimi.sukunimi@linea.fi