Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on selvittänyt automaattiajoneuvojen kehittämistä ja tulevia liikennekokeiluja palvelevia suosituksia eri tavoin liikkumis- ja toimisesteisten matkustajien näkökulmasta.

On selvästi nähtävissä, että eri kaupungit Suomessa sekä ulkomailla ovat kiinnostuneita siitä, minkälaisia liikennepalveluita automaattiajoneuvoilla voidaan toteuttaa ja mihin ne voisivat soveltua. Toistaiseksi Suomessa toteutetut automaattisten pikkubussien testit ovat olleet tutkimushankekokeiluja, joissa on keskitytty automaattisen ajoneuvoteknologian kehittämiseen ja toimivuuteen eikä niinkään kaikille soveltuvien matkaketjujen aikaansaamiseen. Seuraava todennäköinen kehitysaskel on, että automaattiajoneuvot voivat Suomessa olla yhtenä vaihtoehtona kuntien ja joukkoliikenteestä vastaavien viranomaisten kilpailuttamissa liikennepalveluissa. Automaattiajoneuvojen esteettömyyteen liittyviä asioita on tällöin osattava huomioida jo tarjouspyynnöissä.

Linean tuoreessa esiselvityksessä on kartoitettu ja jäsennetty automaattisiin ajoneuvoihin ja liikennepalveluihin liittyviä esteettömyyskysymyksiä eri matkustajaryhmien kannalta, kuvattu esteettömistä liikennepalveluista hyötyviä käyttäjäryhmiä ja heidän erityistarpeitaan sekä tarkasteltu erilaisia liikennekonsepteja, joissa automaattiajoneuvoja ollaan todennäköisesti ensi vaiheessa hyödyntämässä.

Työn keskeisimpänä tuloksena on laadittu esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksista muistilista, jota voivat hyödyntää automaattiajoneuvojen suunnittelijat sekä automaattiajoneuvolla toteutettavan liikennepalvelun kehittäjät, kuten joukkoliikenneviranomaiset.

Linea laati esiselvityksen Traficomille yhdessä Avaava Oy:n ja Avaava Digital Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Raportin voi ladata tästä Traficomin linkistä

Projektin tiedot
Vuosi:
2019
Tilaaja: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Lisätietoja
Sakari Somerpalo
etunimi.sukunimi@linea.fi