Työn tavoitteena oli luoda Etelä-Pirkanmaan yhteinen näkemys alueen yhdyskuntarakenteen kehittämisestä pitkällä aikavälillä maakuntakaavoituksen pohjaksi. Työn painopiste oli liikenteen, palvelujen, väestön ja työpaikkojen muodostamassa kokonaisuudessa. Tarkastelun pohjana olivat mm. tiedot alueen nykytilasta, kehitystarkastelut väestön ja työpaikkojen kehityksestä, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat ja ympäröivä aluerakenne. Näiden pohjalta laadittiin kolme keskenään erilaista vaihtoehtoa alueen yhdyskuntarakenteen kasvusuunnista. Selvitys tukee maakuntakaavoitusta ja antaa lähtökohtia kuntien yleiskaavojen yhteen sovittamiselle. Linea vastasi Pöyry Oy:n alikonsulttina liikennesuunnittelun kokonaisuudesta.

Raportti on julkaistu Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -internetsivuilla

Projektin tiedot
Vuosi: 2012–2013
Tilaaja: Pirkanmaan liitto
Yhteistyö: Pöyry Finland Oy (pääkonsultti)

Lisätietoja
Sakari Somerpalo
etunimi.sukunimi@linea.fi