Kesäkuussa 2018 valmistui Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasoselvitys. Selvityksen laati Linean joukkoliikenne­asiantuntija Atte Mantila yhdessä WayStep Consulting Oy:n kanssa. Selvityksessä on määritetty joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Etelä-Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle.

Työ tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen kuntien kanssa kyselyitä, työpajoja ja ohjausryhmätyöskentelyä hyödyntäen. Suunnittelun lähtökohtana oli alueen asukkaiden liikkumistarpeet ja käytettävissä oleva rahoituskehys.

Selvityksen perusteella palvelutasoa esitetään parannettavan parhaan kysynnän yhteysväleillä kaupunkiseuduilla ja kaupunkien välillä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena on lisätä paremmalla palvelutasolla joukkoliikennematkustusta erityisesti työmatkoilla.

Tärkeimpänä käyttäjäryhmänä alueen joukkoliikenteessä tunnistettiin koululaiset ja opiskelijat, erityisesti toisen asteen opiskelijat. ELY-keskuksen joukkoliikenne on tärkeää myös alueen kuntien sisäisissä koulukuljetuksissa. Yhteistyötä reittien ja aikataulujen suunnittelussa tehdään ELY-keskuksen ja kuntien välillä tiiviisti. Selvityksessä asetettiin tavoitteeksi riittävät, kysyntää vastaavat ja vähintään nykytasoiset yhteydet alueen oppilaitoksiin. Muualla opiskelevien viikonloppuyhteyksiä ehdotetaan selvityksessä kehitettävän tarvetta vastaavilla liityntäyhteyksillä perjantai- ja sunnuntai-illan junille ja kaukoliikenteen busseihin. Ehdotettujen palvelutasojen toteuttaminen edellyttää rahoitustason nostoa ja myös alueen kuntien osallistumista rahoitukseen entistä enemmän.

Selvitys on julkaistu ELY-keskuksen Raportteja-sarjassa.

Projektin tiedot
Vuosi: 2017–2018
Tilaaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisätietoja
Atte Mantila
etunimi.sukunimi@linea.fi