Projektissa tehtävänä oli tuottaa perusteluaineistoa päätöksentekoa varten määrittelemällä tulevan Etelä-Pohjanmaan maakuntakonsernin näkökulmasta edullisin ja järkevin tienpitoalue ottaen huomioon liikennejärjestelmä- ja maantielaki-esityksen (HE 45/2018) tavoitteet tienpidon tehtävien hoitamisesta yhteistoiminnassa:[ssticklist]

 • tienpidon kustannustehokas sekä yhtenäinen, asiantunteva ja pitkäjänteinen hoitaminen,
 • lain mukaisen palvelutason toteutuminen ja työssäkäyntialueiden asiakastarpeiden huomioiminen sekä
 • maantieteellisesti, kooltaan ja muutoinkin tarkoituksenmukaisten tienpitoalueiden muodostuminen.[/ssticklist]

Tehdyssä vertailussa vaihtoehtoina olivat:[ssticklist]

 • Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan muodostama alue
 • Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen muodostama alue[/ssticklist]

Projektissa analysoitiin erityisesti hallituksen esityksessä laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä esitettyjen tavoitteiden toteutumista tienpidon tehtävien hoitamisessa yhteistoiminnassa. Mielipidekyselyllä selvitettiin tienpidon nykytilaa ja yhteistyökäytäntöjä sekä näkemystä tulevasta suuntautumisesta.

Keskeinen tulos oli vertailutaulukko Etelä-Pohjanmaan tienpitoalueiden vaihtoehdoista, jossa teemoina olivat:[ssticklist]

 • maantieteellinen koko ja sijainti
 • maakuntien strateginen yhteistyö
 • työssäkäyntialueiden huomioiminen
 • tienpidon palvelutaso: yhtenäisyys, asiantuntevuus, pitkäjänteisyys
 • päätöksenteko ja sopimusjärjestelyt
 • kustannukset
 • resurssien jako maakunnittain ja edunvalvonta
 • henkilöstö
 • asiakasnäkökulma ja -palveluiden taso[/ssticklist]

Projektia ei raportoitu julkisesti. Tulosta pohjalta Etelä-Pohjanmaan maakunta käy neuvotteluja muiden maakuntien kanssa vaihtoehtoisista tienpitoalueista.

 

Projektin tiedot
Vuosi:
2018
Tilaaja: Etelä-Pohjanmaan liitto

Lisätietoja
Reijo Helaakoski
etunimi.sukunimi@linea.fi