Outi Vartiainen vastaa liikenteen tutkimusverkosto Fintripin viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sivustolla www.fintrip.fi sekä Twitterissä @Fintrip_Mobility.

Projektin tiedot
Vuosi: 2017–2018
Tilaaja: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto