Lineassa panostetaan erityisesti selvitysten korkealuokkaiseen ulkoasuun ja selkeyteen. Tarjoamme graafista suunnittelua erilaisissa liikennesuunnittelu- ja tutkimustehtävissä, esimerkiksi raporttien ja esitteiden graafisen ilmeen suunnittelua, taittotöitä, monipuolista esitysgrafiikan tuottamista sekä projektikohtaisten verkkosivujen graafista suunnittelua, luomista ja ylläpitoa. Huolehdimme myös tarvittaessa projektien ulkoisesta tiedotuksesta, julkaisujen mahdollisesta painohuolinnasta sekä lopputuotosten ulkoasuun liittyvästä laatutarkistuksesta.

Lineassa ylläpidetään laadukasta kuvamateriaalia ja taittotöissä käytetään asiakkaan kuvien ohella myös oman kuvapankin kuvia.

Alla on esimerkkejä Lineassa tehdyistä taitto- ja muista graafisen suunnittelun töistä.

Lisätietoja
Hanna Aalto
etunimi.sukunimi@linea.fi