Linea on laatinut yhteistyössä FCG Finnish Consulting Groupin kanssa maakunnallisen kaupan palveluverkkoselvityksen Kainuuseen. Maakuntakaavoitusta palveleva selvitys on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevat erityiset säädökset huomioiden. Linean tehtävänä olivat kaupan palveluverkon saavutettavuusanalyysit ja liikenteelliset tarkastelut. Maakunnallisen selvityksen lisäksi laadittiin Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon kuntakaavoitusta palvelevat täydennysosat.

Raportti on julkaistu Kainuun liiton sivuilla.

Projektin tiedot
Vuosi:
2013
Tilaaja: Kainuun liitto
Yhteistyö: FCG (pääkonsultti)

Lisätietoja
Jaana Martikainen
etunimi.sukunimi@linea.fi