Turun kehätie (kantatie 40) on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä E18 ja EU:n tärkeäksi priorisoimaa Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Kantatiellä on erittäin merkittävä rooli Varsinais-Suomen ja sen lähialueiden tieliikenne-, satama-, lentokenttä- ja rautatieasemayhteytenä. Kantatiellä 40 tapahtuu vuosittain noin 18 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta ja kantatien onnettomuustiheys on kuusinkertainen verrattuna muihin Suomen kantateihin. E18-tien pitkän tähtäimen kehittämistavoitteena on moottoritietasoinen yhtenäinen tiejakso, mutta aivan ensivaiheen pieniä toimenpiteitä ei ole yhteneväisesti kartoitettu.

Linea määritti vuonna 2014 kantatien lyhyen tähtäimen pienet toimenpidetarpeet liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Työ laadittiin kantatien perusteellisen auditoinnin pohjalta. Suunnitelmassa esitetään yhteensä 258 pientä, toteuttamiskelpoista ja kustannustehokasta parantamistoimenpidettä. Toimenpiteet on jaettu kahteen kiireellisyysluokkaan ja jokaiselle toimenpiteelle on esitetty vastuutaho ja karkea yksikkökustannusarvio. Kaikkien hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin miljoona euroa. Toimenpiteet on jaettu kolmeen kategoriaan:
A) Ajoratamaalaukset
B) Liikennemerkkijärjestelyt ja
C) Infratoimenpiteet

Erittäin pieniä toimenpiteitä (kiireellisyysluokka nro 1) on esitetty yhteensä 162 kpl ja niiden kokonaiskustannusarvio on noin 330 000 euroa. Muita melko kevyitä toimenpiteitä (kiireellisyysluokka nro 2) on esitetty yhteensä 96 kpl ja niiden kokonaiskustannusarvio on noin 670 000 euroa. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden yhteenlaskettu laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 1,887 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa.

Laadittu suunnitelma toimenpiteineen löytyy ELY-keskusken sivuilta.

Projektin tiedot
Vuosi:
2014
Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätietoja
Aleksi Krankka
etunimi.sukunimi@linea.fi