Pohjois-Savon ELY-keskus ja alueen viisi kuntaa, Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki sekä Varkaus laativat yhteistyössä Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelmassa asetettuihin liikenneturvallisuustavoitteisiin pääseminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja monipuolisia toimia valittuihin painopistealueisiin.

Keski-Savon liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt 2010-luvulla myönteisesti, mutta valtakunnallista kehitystä ja aiemmin asetettuja seudullisia tavoitteita hitaammin. Liikenneonnettomuuksien ja turvallisuusongelmien taustalla on liikenneympäristön lisäksi ajoneuvosta ja kulkijasta johtuvia tekijöitä. Liikenneympäristössä on edelleen runsaasti turvattomia kohtia, erityisesti liittymä- ja suojatiejärjestelyissä sekä jalankulku- ja pyörätieyhteyksissä. Taajamien ulkopuolella korostuvat yksittäisonnettomuudet.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on kohdistettu valittuihin painopistealueisiin, jotka liittyvät liikenneturvallisuustyön rakenteiden tehostamiseen, liikennekasvatukseen painottaen nuorisoa, riskinoton vähentämiseen, ajonopeuksien saamiseen turvalliselle tasolle, riskiliittymien ja onnettomuuskasaumien poistamiseen, jalankulun ja pyöräilyn väylien laadun parantamiseen sekä viisaan liikkumisen edistämiseen.

Liikenneympäristön turvallisuutta parantavissa toimenpiteissä on keskitytty ongelmallisimpiin ja onnettomuusherkimpiin kohteisiin. Pääpaino on pienehköissä ja kustannustehokkaissa toimenpiteissä, kuten jalankulun ja pyöräilyn olosuhteissa tietä ylitettäessä, liittymien parantamistoimissa ja ajonopeuksien hillinnässä keskusta-alueilla. Erityisesti suunnitelmassa esitetyt nopeusrajoitustoimet, ajoratamaalaukset, liikennemerkkimuutokset ja muut pienet toimet pyritään toteuttamaan jo parin vuoden kuluessa.

Kuntatason liikenneturvallisuustyö on alueella aktivoitunut 2010-luvulla, mutta se vaatii lisää strategista painoarvoa ja täydennyksiä hallintokunnittain nykyisiin toimintamalleihin. Nyt laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman edistämisessä on kunnan liikenneturvallisuusryhmällä keskeinen rooli.

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma on raportoitu kuntien internetsivuilla. Sieltä löytyvät suunnitelman taustat ja sisältö, nykytila-analyysit, tavoitteet ja painopisteet sekä liikenneympäristön ja liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelmat.

 

Projektin tiedot
Vuosi: 2018
Tilaaja: Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden kunnat

Lisätietoja
Reijo Helaakoski
etunimi.sukunimi@linea.fi