Osana Suomen ympäristökeskuksen Kolmen kaupunkijärjestelmän malli – Urban Fabrics -hanketta laadittiin maantie- ja pääkatuverkkoa koskeva liikenneselvitys. Liikenneviraston ja ELY-keskusten tilauksesta selvitettiin kohdekaupunkien pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja suunnitteluhistoriaa 1960-luvulta tähän päivään. Tutkimuskohteena oli neljä kaupunkia: Jyväskylä, Kuopio, Lahti ja Oulu, ja historiatarkastelua jaksottaneet poikkileikkausvuodet ovat olleet 1960, 1975, 1990 sekä 2005. Kustakin ajanjaksosta on laadittu historiatekstiin kuvaus sen ajan tie- ja katuverkosta sekä siihen liittyneistä suunnitelmista ja tavoitteista.

Linkistä www.linea.fi/uf löytyvät kunkin kaupungin historiaselvitys ja poikkileikkausvuosien toteutumis- ja suunnittelutilannetta kuvaavat kartat ja paikkatietoaineistot. Karttasarjojen taustalla on esitetty nykytilanteen mukaiset taajamat ja rautatiet. Kunkin kaupungin tie- ja katuverkon paikkatietoaineisto shp-tiedostomuodossa on pakattu zip-tiedostoon. Tekijät eivät vastaa aineistoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Koko Urban Fabrics -hankkeen uusimmat tiedot löytyvät hankkeen omilta sivuilta.

Projektin tiedot
Vuosi: 2012–2013
Tilaaja: Liikennevirasto

Lisätietoja
Sakari Somerpalo
etunimi.sukunimi@linea.fi