HLJ 2011 -suunnitelmassa metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet koottiin yhdeksi kärkihankkeeksi, josta käytetään nimitystä KUHA. Sen hankeohjelma on laadittu vuosittain aina seuraavalle neljälle. KUHA-hankkeiden toteutus sai lisävoimia, kun hallituksen vuoden 2012 liikennepoliittisessa selonteossa kohdennettiin valtion rahoitusta pieniin kustannustehokkaisiin liikenneverkon kehittämistoimiin. Näin haluttiin edistää suurten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimusmenettelyä. Tällä MAL-rahoituksella on vuosina 2014-15 toteutumassa Helsingin seudulla yhteensä 18 toimenpidettä, joilla parannetaan erityisesti jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita.

Linea Konsultit Oy on ollut konsulttina HSL:n vuosittain vetämässä KUHA-ohjelmointityössä. Ohjelmaan sisältyneiden hankkeiden toteutusvalmiutta on seurattu ja toimintaympäristön muuttuessa syntyneisiin tarpeisiin on pyritty reagoimaan ja ohjelmaa tarkistamaan.

Projektin tiedot
Vuosi:
2012–2014
Tilaaja: HSL

Lisätietoja
Reijo Helaakoski
etunimi.sukunimi@linea.fi