Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmä­suunnitelman uudistaminen tuli ajankohtaiseksi, kun sekä liikennepolitiikan valtakunnallisissa painotuksissa että alueen toimintaympäristössä oli tapahtunut monia merkittäviä muutoksia.

Liikennejärjestelmän kehittämisen ydinkohdat kiteytettiin visioon vuodelle 2035: ”Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmä tukee kestävällä tavalla kilpailukykyistä Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakennetta. Asukkaiden matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset ovat turvallisia ja sujuvia.”

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa korostuu nyt uuden liikennepolitiikan mukainen palvelutasolähtöinen suunnittelu. Palvelutasoa Länsi-Uudellamaalla mitattiin erikseen henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen osalta. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus, joukkoliikenne, pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuudet sekä alueen houkuttelevuus yrityksille nostettiin liikennejärjestelmän kehittämislinjausten keskiöön.

Linean pääkonsulttina valmistelleen suunnitelman pohjalta allekirjoitettiin kesäkuussa 2014 aiesopimus kiireellisimmistä ja vaikutuksiltaan laajoista toimenpiteistä. Alueen kunnat, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto sitoutuvat yhdessä edistämään sopimukseen sisältyviä toimenpiteitä. Lisäksi tähdätään perusväylänpidon ja joukkoliikenteen rahoitustason nostoon, jotta myös pienemmät kehittämistoimet etenevät.

Suunnitelma on julkaistu Uudenmaan liiton sivuilla.

Projektin tiedot
Vuosi:
2012–2014
Tilaaja: Uudenmaan liitto, alueen kunnat, Uudenmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto
Yhteistyö: EP-Logistics Oy (alikonsultti), Pöyry Finland Oy (alikonsultti), Trafix Oy  (alikonsultti)

Lisätietoja
Reijo Helaakoski
etunimi.sukunimi@linea.fi