Liikenneviraston toteuttaman joukkoliikenteen pysäkkiselvityksen taustalla on parhaillaan toteutuva joukkoliikenteen suuri muutosvaihe Suomessa sekä Liikenneviraston halu parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Lakimuutokset ovat tuoneet liikenteeseen enemmän markkinaehtoisuutta ja vähentäneet viranomaisten rajoittavia toimia myös pysäkkien suhteen. Pysäkkijärjestelmässä on lisäksi mahdollisuuksia kehittää joukkoliikenteelle kokonaan uutta imagoa ja näkyvyyttä, myös niille, jotka eivät itse ole matkustajia.

Pysäkkiselvitys koostuu kahdesta projektista, pysäkkiverkko sekä pysäkkien palvelutaso, joissa Linea oli molemmissa konsulttina mukana. Töiden yhteisenä tuloksena on laadittu raportti, jossa on yhteenveto esitetyistä kehittämistoimista sekä niiden vastuutahoista ja ehdotetusta aikataulusta. Kehittämistoimet liittyvät pysäkkien palvelutason määrittelyyn, pysähtymiskäytäntöihin, pysäkkitiedottamiseen, pysäkki- ja terminaaliverkon kehittämiseen, tietojärjestelmien kehittämiseen ja pysäkkitietojen keräämiseen, vastuunjakoon, yhteistyöhön, pysäkkien huomioon ottamiseen maankäytön suunnittelussa sekä liityntäpysäköintiin.

Projektin tiedot
Vuosi: 2013–2014
Tilaaja: Liikennevirasto
Yhteistyö: WayStep (pääkonsultti), YY-Optima (pysäkkiverkko-projekti)

Lisätietoja
Atte Mantila
etunimi.sukunimi@linea.fi