Vuonna 2014 laaditussa Uudenmaan ELY-keskuksen maanteiden suojatieselvityksessä kartoitettiin Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen turvattomimmat suojatiet. Selvityksen pohjalta kävi ilmi, että seututeillä 110 ja 170 sijaitsee ELY-keskuksen turvattomimpia suojateitä. Seututeiden 110 ja 170 suojateiden ongelmana on erityisesti suuri liikennemäärä, suojateiden sijainti ja varustelu sekä tien ylitysten turvattomuus.

Yksittäisten suojateiden parantaminen tai poistaminen ei ollut mielekästä, joten seututeille laadittiin erilliset koko yhteysvälit kattavat tarkastelut. Kummassakin erillistarkastelussa käsiteltiin 15–20 suojatietä, joille kaikille esitettiin yksityiskohtaiset parantamistoimenpiteet maastokäyntien pohjalta. Selvityksissä keskityttiin erityisesti ohjeistuksen vastaisiin, turvattomimpiin, vilkkaimpiin ja koulujen lähistöjen suojateihin. Suojateiden parantamiseksi esitettiin mm. painonappivaloja, keskisaarekkeiden rakentamisia ja suojateiden poistoja. Kaikki toimenpiteet käytiin läpi myös kuntien kanssa. Suurin osa maantien 110 toimenpiteistä on jo toteutettu vuonna 2015 ja maantien 170 toimenpiteitä on jatkosuunnittelussa.

Projektin tiedot
Vuosi: 2015
Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus

Lisätietoja
Aleksi Krankka
etunimi.sukunimi@linea.fi