Moottoripyöräkorttiuudistuksen vaikutukset -tutkimus perustuu tilastotietoihin sekä moottoripyöräilijöille, autokouluille ja ajokokeen vastaanottajille tehtyjen kyselyiden tuloksiin. Tutkimuksessa tuli ilmi, että moottoripyöräkortin hankkineet pitivät peruskoulutusta hyvänä, mutta korotuskoulutukseen suhtauduttiin usein kriittisesti. Myös monivaiheisen koulutuksen hinta puhutti.

Työssä motoristit jaettiin neljään ryhmään. Pärjääjät kokivat selviävänsä liikenteessä, mutta he eivät kuitenkaan yliarvioineet taitojaan. Epävarmat välttivät riskejä ja toivoivat lisää harjoitusta korttia hankittaessa. Riskikuskit ajoivat reteästi, usein vielä korttiluokkaa tehokkaammalla pyörällä ja toivoivat pakollisen opetuksen vähentämistä. Holtittomat ajelivat ilman turvavarusteita, joskus päihtyneinäkin eivätkä toivoneet lisäopetusta, vaikka arvioivat tuntevansa liikennesäännöt huonosti. Jaottelu tuo esiin motoristien erilaiset kyvyt ja asenteet. Työn tuloksia hyödynnetään moottoripyöräopetuksen ja tutkintomenettelyn kehittämisessä.

Raportti on julkaistu Trafin sivuilla.

Projektin tiedot
Vuosi: 2014
Tilaaja: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätietoja
Mikko Seila
etunimi.sukunimi@linea.fi