Linea on ollut pääkonsulttina laatimassa kahta uusinta Päijät-Hämeen maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Aiempaa, vuonna 2006 valmistunutta suunnitelmaa ohjasi neliporrasajattelu, ja sen valmistumisen jälkeen toimintaympäristössä ja liikennepolitiikan painotuksissa on tapahtunut monia muutoksia, joiden vuoksi suunnitelman päivittäminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 2012.

Uutta liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä käynnistettäessä korostettiin maakuntavaltuuston asettamia tavoitteita sujuvan arjen ja matalamman energiakulutuksen elämäntapojen puolesta. Suunnitelman laadintaa ohjasi keskeisesti palvelutasoajattelu ja työn lähtökohdiksi määriteltiin maakunnassa tehtyjen matkojen kannalta tärkeimmät yhteysvälit ja kulkutavat. Näille yhteysväleille määritellyt palvelutasotavoitteet ohjasivat kehittämistoimenpiteiden valintaa.

Myös yhteistyö rinnalla edenneen maakuntakaavan kanssa oli tiivistä ja esimerkiksi maakuntakaavan maankäyttöratkaisuja arvioitiin liikennejärjestelmän ja liikkumisen näkökulmasta. Liikennejärjestelmäsuunnitelma täsmentää ja toteuttaa maakuntakaavan alue- ja yhdyskuntarakennetta ohjaavaa sisältöä liikennejärjestelmän osalta.

Vuoden 2014 suunnitelma on julkaistu Päijät-Hämeen liiton sivuilla.

Projektin tiedot
Vuosi: 2012–2014
Tilaaja: Päijät-Hämeen liitto, alueen kunnat, Uudenmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto
Yhteistyö: Pöyry Finland Oy (alikonsultti), Trafix Oy  (alikonsultti)

Lisätietoja
Reijo Helaakoski
etunimi.sukunimi@linea.fi