Työn tavoitteena oli tuottaa valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (HLT) perusteella nykyistä tarkempaa tietoa pyörämatkoista ja pyöräilijöistä sekä pyöräilyn alueellisesta vaihtelusta. Henkilöliikennetutkimuksen tietoja analysoitiin työssä muodostetun alueluokituksen mukaisesti. Alueluokitus muodostettiin yhdistämällä Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutuluokitus kaupunkiseutujen kokoluokitukseen.

Työssä muun muassa todettiin, että pyöräily on suosituinta nuorten keskuudessa: alle 18-vuotiaat tekevät keskimäärin 20 prosenttia matkoistaan pyörällä. Vähäisintä pyöräily on elämän ruuhkavuosina 30–44-vuotiaana, jolloin pyöräilyn osuus kaikista matkoista laskee 4 prosenttiin. Pyöräilyn osuus keskimäärin kaikista matkoista on 8,3 prosenttia. Alueellisesti pyöräilyn osuus matkoista on suurin erityisesti keskisuurten kaupunkiseutujen sisemmällä kaupunkialueella, mutta myös keskisuurten kaupunkiseutujen ulommilla kaupunkialueilla sekä pienemmillä kaupunkiseuduilla ja maaseudun pikkukaupungeissa pyöräillään paljon.

Pääkomponenttianalyysin avulla tutkimusaineistosta hahmotettiin viisi toisistaan erottuvaa pyöräilijäryhmää. Suurin ja selkein ryhmä on koululaiset, jotka tekevät pyörällä paljon koulumatkoja ja myös erilaisia vapaa-ajan matkoja. Toinen selkeä ryhmä on työmatkapyöräilijät. He tekevät keskimääräistä pitempiä pyörämatkoja ja ovat usein keski-ikäisiä, ajokortin omaavia henkilöitä. Kolmas ryhmä on opiskelijat, jotka käyttävät pyörää monipuolisesti eri matkoihin. Neljäs ryhmä on eläkeläiset, joiden pyörän käytössä painottuvat ostos- ja asiointimatkat. Viides ryhmä on kuntoilijat, jotka käyttävät pyörää pitkien liikuntamatkojen tekemiseen. Ryhmässä korostuvat 45–64-vuotiaat miehet.

Raportti löytyy Liikenneviraston sivuilta.

Projektin tiedot
Vuosi: 2014–2015
Tilaaja: Liikennevirasto
Yhteistyö: WPS Finland Oy (alikonsultti)

Lisätietoja
Sakari Somerpalo
etunimi.sukunimi@linea.fi