Turun kaupunkiseudun pyöräilyn pääverkon ja laatukäytävien kehittämissuunnitelmassa määriteltiin seudun nykyinen ja tavoitteellinen pyöräilyn pääverkko ja sen osana pikapyöräteinä sekä viihtyisinä reitteinä kehitettävät pääyhteydet. Pääverkolle asetettiin mm. kulkutapojen erottelua, väylän poikkileikkausta ja risteysjärjestelyjä sekä kunnossapitoa koskevat laatutasotavoitteet ja linjattiin pääverkon kehittämisen prioriteetit nostaen erityisesti esiin nykyisen pääverkon parantamistarpeet. Lisäksi työn osana laadittiin ideatasoiset suunnitelmat Kaarinan suunnan esimerkkireittien pienistä ja isommista parantamistarpeista.

Suunnitelma ja sen liitteet: liite 1 ja liite 3 on julkaistu Varsinais-Suomen liiton sivuilla.

Projektin tiedot
Vuosi: 2012–2013
Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto

Lisätietoja
Sakari Somerpalo
etunimi.sukunimi@linea.fi