Nykyisin Turun satamien raskas liikenne kulkee Turun keskustan läpi Ratapihankatua aiheuttaen melu-, tärinä-, viihtyisyys- ja liikenneturvallisuusongelmia. Suikkilantien valmistuttua Linea Konsultit Oy selvitti mitä edellytyksiä on satamien liikenteen siirtämiselle uudelle Suikkilantielle ja edelleen Turun Kehätielle ydinkeskustan sijaan.

Työn aikana käytiin vuoropuhelua Turun kaupungin edustajien, maakuntaliiton, ELY-keskuksen, asukasyhdistysten ja raskaan liikenteen toimijoiden kanssa. Lopputuloksena syntyi yksityiskohtaiset toimenpidevaihtoehdot raskaan liikenteen rauhoittamiseksi keskustassa. Turun kaupunki päätyi lopulta esittämään poliittisille päättäjille seuraavia ensimmäisen vaiheen toimenpiteitä raskaan liikenteen hillitsemiseksi: nopeusrajoituksen alentaminen ja sen tukitoimet, nopeusnäyttötaulut, raskaan liikenteen ohjaaminen vasemmanpuoleisimmille kaistoille ja raskaan liikenteen kieltäminen keskustassa yöaikaan. Järeämpänä vaihtoehto esitetään pitkämatkaisen raskaan liikenteen kieltämistä kokonaan keskusta-alueella (ajoneuvot, joiden pituus yli 15m).

Projektin tiedot
Vuosi: 2014
Tilaaja: Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätietoja
Sakari Somerpalo
etunimi.sukunimi@linea.fi