Hallituksen tavoitteet elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukemisesta näkyvät vahvasti myös Uudenmaan ELY-keskuksen uudessa liikennestrategiassa. Toinen tavoitekokonaisuus kohdistuu asukkaiden sujuvan arjen varmistamiseen. Tavoitteista johdetut keskeiset kehittämislinjaukset kohdistuvat kustannustehokkaisiin kuljetusketjuihin sekä yhdyskuntarakenteeseen ja liikkumisratkaisuihin. Näitä läpileikkaavina teemoina korostetaan niin tienkäyttäjien turvallisuutta kuin digitalisaatiota. ELY-keskus on aktiivisesti mukana mahdollistamassa uusia toimintamalleja ja palveluita.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategiaan on koottu näkemys toiminnan linjauksista noin kymmenen vuoden aikajänteellä. Keskeisiä kuljetuksia tehostavia toimenpiteitä ovat päivittäisen liikennöitävyyden varmistaminen, korjausvelan vähentäminen ja vaikuttavimpien investointien toteuttaminen. ELY-keskus tukee yhdyskuntarakenteen kehittämistä suuntaan, joka edistää kestävien kulkutapojen käyttöä ja mahdollistaa samalla turvallisen liikkumisen taloudellisesti ja päästöjä vähentäen.

Strategia on luettavissa Ely-keskuksen sivuilta.

 

Projektin tiedot
Vuosi: 2015–2016
Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus

Lisätietoja
Reijo Helaakoski
etunimi.sukunimi@linea.fi