Uudenmaan ELY-keskus on päivittänyt 2000-luvun alussa laaditut maantieverkon laajuustarkastelut. Toimintaympäristö on muuttunut 2000-luvulla merkittävästi, kun taajama-alueet ovat laajentuneet ja monella maanteillä paikallisen liikenteen rooli on kasvanut. Näin osa väylistä ei enää täytä maantien kriteerejä, ja ne tulisi asemakaavoituksen edetessä muuttaa kaduiksi. Tarkastelemalla teiden verkollista asemaa ja liikenteellistä merkitystä yhtenäisin kriteerein on pyritty löytämään ne tiejaksot, joiden osoittaminen ja säilyttäminen asemakaavoissa maanteinä on perusteltua merkittävän seudullisen liikenteen näkökulmasta. Näiden tiejaksojen parantamisratkaisuissa korostuu myös seudullinen merkittävyys.

Selvityksen tuloksena laadittiin päivitetty ehdotus Uudenmaan ELY-keskuksen maantieverkon seudullisesta merkityksestä. Maantieverkko on jaettu kartalla kolmeen luokkaan:

  • Päätiet ja muu seudullinen tieverkko, kaavoissa LT-alue, kartalla ”PUNAINEN”,
  • Seudullinen tieverkko, vähäinen merkitys seututienä, kaavoissa joko LT-alue tai katualue, kartalla ”PINKKI”
  • Paikallinen tieverkko, kaavoissa katualue, kartalla ”MUSTA”

Nyt tehty tarkastelu maantieverkon seudullisesta merkityksestä eikä myöskään kaavamerkintä vielä muuta tien hallinnollista luokkaa, vaan asia vaatii kadunpitopäätöksen.

Selvitys ja kartta ovat ladattavissa Linea Konsultit Oy:n sivuilta: https://linea.fi/ekstranet/maantieverkon-seudullinen-merkitys/

 

Projektin tiedot
Vuosi:
2014–2015
Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus
Yhteistyö: Strafica Oy (alikonsultti)

Lisätietoja
Reijo Helaakoski ja Mikko Seila
etunimi.sukunimi@linea.fi