Ylläpidon ja peruskorjausten hankkeiden keskeinen tavoite on tienkäyttäjien palvelutason ja yhteiskunnallisen omaisuuden hyvän hoidon turvaaminen. Vuonna 2009 valmistui selvitys, jossa kerättiin entisten Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien ylläpidon ja peruskorjausten hanketarpeet ja jaettiin ne hankekoreihin. Vuonna 2011 vastaava selvitys valmistui Kanta- ja Päijät-Hämeeseen. Kesällä 2015 valmistuneessa päivitystyössä ylläpidon ja peruskorjausten 31 hankekoria kattavat ensimmäistä kertaa koko Uudenmaan ELY-keskuksen alueen. Korit sisältävät yhteensä yli 1 900 ylläpidon ja peruskorjausten hanketta joiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 179,9 miljoonaa euroa.

Aiemmissa Uudenmaan ELY-keskuksen selvityksissä käytettyjen hankekorien lisäksi tällä kertaa lisättiin uusia koreja, osaa aiemmin käytettyjen korien nimistä ja sisällöistä muokattiin paremmin tämän hetken tarpeita vastaaviksi ja osa aiemmista koreista poistettiin tästä selvityksestä. Hankekorien uudistaminen on tapahtunut lisäämällä koreihin uusia tiedossa olevia kohteita, jotka ovat tulleet ilmi erilaisista esi- ja tarveselvityksistä, inventoinneista, tierekisteristä sekä asiakaspalautteista. Työn yhteydessä haastateltiin kaikki Uudenmaan ELY-keskuksen aluevastaavat ja -urakoitsijat, joiden alueellinen tuntemus vaikutti merkittävästi joidenkin hankekorien sisältöön.

Hankekorien tavoitteena on, että ELY-keskuksella olisi aina tiedossa ylläpidon ja peruskorjausten hanketarpeet koko TLS-kaudeksi (tienpidon ja liikenteen suunnitelma) eteenpäin. Hankekorit toimivat lisäksi taustatietona ELY-keskuksen toimintalinjauksia määritettäessä. Kaikkien hanketarpeiden keskitetty kokoaminen helpottaa toimenpiteiden ohjelmointia sekä rahoituksen ohjaamista oikeisiin hankkeisiin ja hankekokonaisuuksiin.

Projektin tiedot
Vuosi: 2014–2015
Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus

Lisätietoja
Reijo Helaakoski
etunimi.sukunimi@linea.fi