Valtatien 9 bussipysäkkien toimenpidesuunnitelma on osa Liikenneviraston liikennerevoluution yhtenä pilottihankkeena ollutta Turku–Tampere-kehityskäytäväselvitystä, joka on luettavissa Ely-keskuksen sivuilta. Kehityskäytäväselvityksessä Turku–Tampere-yhteysvälin joukkoliikenteen kehittämisen lähtökohdaksi valittiin tukeutuminen vahvasti valtatiehen 9. Valittu vaihtoehto edellyttää myös valtatien linja-autoliikenteen tarjonnan ja pysäkkiolosuhteiden parantamista sekä maankäytön tiivistämistä ja kehittämistä tienvarren taajamissa. Linean tekemässä pysäkkitarkastelussa selvitettiin yhteysväliä palvelevien linja-autopysäkkien käyttäjäpotentiaali ja sijainti maankäyttöön nähden ja kartoitettiin maastossa pysäkkien nykytila. Sen perusteella laadittiin pysäkkien kehittämistä, kaavoitusta ja tiesuunnittelua palveleva pysäkkiluokittelu ja määritettiin tärkeimpien pysäkkien kehittämistoimenpiteet. Työn yhteydessä auditoitiin yhteysvälille suunniteltujen liittymä- ja ohituskaistasuunnitelmien pysäkkijärjestelyt joukkoliikennereittien toimivuuden ja pysäkkien saavutettavuuden näkökulmasta sekä arvioitiin pääprojektin suunnitelmia joukkoliikenteen näkökulmasta.

Projektin tiedot
Vuosi: 2013–2014
Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätietoja
Sakari Somerpalo
etunimi.sukunimi@linea.fi