Joukkoliikenteen tarveselvityksen tehtävänä oli koota Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maanteillä sijaitsevien pysäkkien tiedot yhteen ajan tasalla pidettävään tietokantaan, laatia pysäkkien parantamistoimia ohjaava pysäkkiluokitus ja laatutasotavoitteet sekä valita lähivuosina kehitettävät kärkipysäkit ja kartoittaa niiden parantamistarpeet. Lisäksi tehtiin ehdotus korkeampaan hoitoluokkaan nostettavista pysäkkikatoksista. Julkaisuun kirjattiin myös linjaukset erilaisten joukkoliikennetoimenpiteiden toteuttamisvastuista ja rahoituksesta.

Projektin tiedot
Vuosi:
2012
Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätietoja
Mikko Seila
etunimi.sukunimi@linea.fi