Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui joulukuussa 2013. Suunnitelma laadittiin laajassa yhteistyössä Juupajoen kunnan, Mänttä-Vilppulan kaupungin, Oriveden kaupungin, Ruoveden kunnan, Virtain kaupungin, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Suunnitelman toteutumisen ja tavoitteisiin pääsemisen edellytyksenä on, että elinikäinen – ja erityisesti valittuihin painopistealueisiin kohdistuva – liikenneturvallisuustyö kunnissa saadaan elvytettyä ja yhteistyötä lisättyä.

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuustyölle on suunnitelmassa asetettu pitkän aikavälin visio, onnettomuuksien vähentämistavoitteet ja lähivuosien toiminnan painopistealueet. Liikenneturvallisuusvisio on kuvattu seuraavasti: ”Liikennejärjestelmä on kaikilla kulkutavoilla ja kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikenneympäristö myös koetaan turvalliseksi.” Tavoitteena on myös edistää nykyistä kestävämpää liikkumista, jolla terveys- ja ympäristövaikutusten ohella on myönteinen vaikutus myös liikenneturvallisuuskehitykseen.

Suunnitelmassa on esitetty kahdeksan lähivuosien painopistealuetta, joihin sisältyy mm. yhteistyön tiivistämistä, kuntapäättäjien aktivointia, monipuolista ja kaikkia ikäryhmiä koskevaa liikennekasvatusta ja ajokuntoon ja -terveyteen panostamista.  Suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen pyritään monipuolisen toimenpidejoukon keinoin, mutta myös kehittämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa toimenpiteiden edistämisessä. Suunnitelmassa on esitetty useita käytännön ohjeita ja vinkkejä kuntien eri hallintokuntien arjen työhön. Keskeistä on ulottaa liikenneturvallisuustyö vauvasta vaariin -periaatteella osaksi kaikkien hallintokuntien arkea. Liikenneturvallisuuden positiivisen kehittymisen ehtona on kaikkien yhteiskunnan toimijoiden yhteistyö ja laajan keinovalikoiman käyttöönottaminen. Jokaiselle kunnalle on luotu oma toimenpidelistaus ja ensivaiheen toimenpide-ehdotukset, joita tullaan seuraamaan vuosittain seurantapalavereissa.

Raportti on julkaistu Doriassa.

Projektin tiedot
Vuosi: 2013
Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus
Yhteistyö: Strafica Oy (alikonsultti)

Lisätietoja
Mikko Lautala
etunimi.sukunimi@linea.fi