Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui loppuvuodesta 2013. Suunnitelmassa esitettiin lukuisia nopeusrajoituksien muutoksia ja liikennemerkkijärjestelyitä. Suunnitelman aikana todettiin ELY-keskuksen ja kuntien kanssa, että nopeusrajoitusmuutokset ja liikennemerkkijärjestelyt pyritään toteuttamaan mahdollisimman pikaisesti suunnitelman valmistumisen jälkeen. Täten toimenpiteistä saatava hyöty lisääntyy kun kaikki muutokset toteutetaan yhteneväisesti. Tässä työssä Linea Konsultit Oy laati yksityiskohtaiset maanteiden nopeusrajoitusmuutosten liikennemerkkikohtaiset sijoitussuunnitelmat. Lisäksi laadittiin maanteille esitettyjen liikennemerkkimuutosten sijoitussuunnitelmat. Suunnitelmien pohjalta ELY-keskus tilasi merkit ja teetti työt vuonna 2014.

Projektin tiedot
Vuosi:
2014
Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus

Lisätietoja
Mikko Lautala
etunimi.sukunimi@linea.fi