Saavutettavuustarkastelu punnitsee sijaintivaihtoehtoja ja optimoi reittejä

Saavutettavuusanalyysin avulla tehty kartta esimerkkkinä työkalun käytöstä.

Saavutettavuusanalyysi on työkalu, jolla tutkitaan paikan tai palvelujen fyysistä saavuttavuutta esimerkiksi joukkoliikenteen, pyöräilyn tai henkilöautoilun näkökulmasta. Saavutettavuusanalyysin avulla voidaan vertailla esimerkiksi vaihtoehtoisia sijaintivaihtoehtoja etäisyyksien tai eri kulkutavoilla kuluvan matka-ajan perusteella. Linea Konsultit Oy toteuttaa asiakkailleen erilaisia saavutettavuustarkasteluja.

Päämääränä asiakkaalle olennaisin tieto

Erityyppisten kohteiden saavutettavuutta, matkavirtoja ja sijoittumista voidaan saavutettavuusanalyysin avulla tarkastella eri näkökulmista, jolloin asiakkaan kannalta olennaisin tieto saadaan esiin. Analyysien lähtötiedot vaihtelevat tarkastelun mukaan muutaman kohteen sijaintitiedoista tuhansiin reititettäviin matkoihin.

Lineassa käytetään saavutettavuustarkasteluissa ArcGIS Network Analyst -työkalua, jolla analysoitavat matkat saadaan reititettyä todellista tie- ja katuverkkoa pitkin pelkkien linnuntie-etäisyyksien sijaan. Työkalun avulla voidaan tarkastella esimerkiksi matka-aikavyöhykkeitä eri kulkutavoilla, luoda etäisyysvyöhykkeitä, etsiä optimaalisimmat reitit pisteiden välillä, optimoida kuljetusten reittejä ja löytää optimaalisimmat sijainnit tarkasteltaville kohteille. Lopputulokset esitetään selkeillä ja informatiivisilla kartoilla sekä kaavioilla.

Saavutettavuusanalyysin avulla voidaan esimerkiksi tarkastella matkailukohteiden saavutettavuutta, luoda nettikarttoja peruskoulujen kävelyetäisyysvyöhykkeistä, tutkia myymälän tai keskusvaraston optimaalisinta sijaintia sekä reitittää kodin ja työpaikan välisiä työmatkavirtoja taustatiedoksi joukkoliikenteen kehittäjille.

Lisätietoja saavutettavuustarkasteluista antaa projektipäällikkö Aleksi Krankka, etunimi.sukunimi@linea.fi.

Jaa