Seppo Lampinen luennoi liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksesta

Linean Seppo Lampinen luennoi tammikuun lopulla Espoon kaupunkisuunnittelijoille liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksesta otsikolla Ilmiöiden vuorovaikutus – suunnittelun vuorovaikutus.

Luento käsitteli liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisen historiaa, pohti autoriippuvuutta ja auton asemaa yhteiskunnassa sekä liikkumisen teoriaa ja käytänteitä. Lisäksi käytiin läpi, mitä maakäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi edellyttää ja mitä tekijöitä sen taustalla vaikuttaa.

Tuoreessa väitöskirjassaan Oya Duman (Aalto-yliopisto 2023) toteaa, että maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi edellyttää suunnitteluprosessin asemointia tapauksen kontekstiin sekä tapauskohtaisten ja myös historiallisten tekijöiden tunnistamista. Todellista integrointia ei synny vain parhaita käytäntöjä soveltamalla, vaan luomalla ymmärrys suunnittelun ainutkertaisesta kontekstista. Tämä on haaste sekä kaavoittajille että liikennesuunnittelijoille.

Jaa