Transport Research Arena 2020: Markkinointia ja tiedeviestintää kansainväliselle yleisölle

TRA on tärkein eurooppalainen liikenteen alan konferenssi, joka kattaa kaikki liikenteen ja liikkumisen muodot. TRA2020 oli määrä järjestää Helsingissä huhtikuussa 2020. TRA2020-konferenssia olivat järjestämässä ja isännöimässä liikenne- ja viestintäministeriö, Traficom, Väylä, Business Finland ja VTT yhdessä EU-komission kanssa. Koronapandemian vuoksi konferenssi muutettiin virtuaaliseksi ja toteutettiin webinaarien muodossa.

Linean viestintäasiantuntija Outi Vartiainen oli mukana konferenssin viestintätiimissä. Outi vastasi konferenssin englanninkielisen viestinnän kieliasusta ja monista markkinointisisällöistä, kuten uutiskirjeen teksteistä ja erilaisista esitteistä. Konferenssin verkkosivut ovat nähtävillä osoitteessa https://traconference.eu/

Jaa