Uudenmaan ELY-keskuksen kouluselvitys valmistunut

Suomen koulumaailma on viime vuosikymmeninä kokenut merkittäviä muutoksia. Kouluverkko on harventunut, koulujen oppilasmäärät kasvaneet ja koulut sijoittuvat aiempaa useammin keskustaajamiin. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on koulujen lähiympäristön liikenneturvallisuuteen kiinnitetty laajasti huomiota, mutta liikenneturvallisuutta lisääville toimenpiteille on edelleen tarvetta.

Linea toteutti Uudenmaan ELY-keskukselle selvityksen Uudenmaan ELY-keskuksen kouluselvitys – Maanteiden liikenneturvallisuus koulujen läheisyydessä. Työssä käytiin läpi maanteiden välittömässä läheisyydessä olevien 160 koulun lähiympäristöt. Työssä tarkasteltujen koulujen lähiympäristössä tapahtui vuosina 2018–2022 yhteensä 195 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 26 prosentissa oli osallisena varhaiskasvatus- tai kouluikäinen.

Koulukyselyn tulokset osoittivat, että pienemmissä kouluissa enemmistö oppilaista käytti koulukuljetuksia. Suuremmissa kouluissa oppilaat liikkuivat enemmän itsenäisesti, erityisesti jalan ja pyörällä. Rehtoreiden antamien tietojen sekä työssä suoritettujen maastokäyntien perusteella tien ylitysten turvallisuudessa ja jalankulku- ja pyöräily-yhteyksissä on parantamisen varaa. Myös ajoneuvojen nopeudet koulujen läheisyydessä aiheuttavat huolta.

Työssä esitettiin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia onnettomuuksien vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Koulukohtaiset toimenpiteet voivat olennaisesti parantaa koululaisten turvallisuudentunnetta ja vähentää onnettomuuksia koulujen ympäristössä. Työ tarjoaa myös arvokasta tietoa kunnille niiden vastuulla olevien alueiden osalta.

Selvitys julkaistaan lähiaikoina.

Jaa