Uudenmaan ELY-keskuksen maantieverkon seudullinen merkitys selvitetty

Linea Konsultit Oy on päivittänyt Uudenmaan ELY-keskukselle vuosituhannen vaihteessa laaditut maantieverkon laajuustarkastelut. Toimintaympäristö on muuttunut 2000-luvulla merkittävästi, kun taajama-alueet ovat laajentuneet ja monella maanteillä paikallisen liikenteen rooli on kasvanut. Näin osa väylistä ei enää täytä maantien kriteerejä, ja ne tulisi asemakaavoituksen edetessä muuttaa kaduiksi. Tarkastelemalla teiden verkollista asemaa ja liikenteellistä merkitystä yhtenäisin kriteerein pyrittiin löytämään ne tiejaksot, joiden osoittaminen ja säilyttäminen asemakaavoissa maanteinä on perusteltua merkittävän seudullisen liikenteen näkökulmasta. Näiden tiejaksojen parantamisratkaisuissa korostuu myös seudullinen merkittävyys.

Selvityksen tuloksena laadittiin päivitetty ehdotus Uudenmaan ELY-keskuksen maantieverkon seudullisesta merkityksestä. Maantieverkko jaettiin kartalla kolmeen luokkaan:

  • Päätiet ja muu seudullinen tieverkko, kaavoissa LT-alue (kartassa punaisella)
  • Seudullinen tieverkko, vähäinen merkitys seututienä, kaavoissa joko LT-alue tai katualue (kartassa pinkillä)
  • Paikallinen tieverkko, kaavoissa katualue (kartassa mustalla)

Nyt tehty tarkastelu maantieverkon seudullisesta merkityksestä, eikä myöskään kaavamerkintä, vielä muuta tien hallinnollista luokkaa, vaan asia vaatii kadunpitopäätöksen.

Linkki raporttiin

Jaa