Varsinaiset puitesopimusviikot!

Vuodenvaihde on monissa töissä ja projekteissa usein kiireen aikaa. Meillä liikennealan konsulteilla tähän vuodenvaihteeseen oman lisänsä toi se, että moni ELY-keskus kilpailutti liikennesuunnittelun asiantuntijapalveluitaan. Kyseessä on useamman vuoden puitesopimushankinnat, joissa valittavien puitesopimustoimittajien määrät vaihtelivat alueesta ja teemasta riippuen. Linea Konsultit Oy osallistui näihin tarjouskilpailuihin joko yksin tai yhdessä muiden konsulttien kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat muun muassa Trafix Oy, Waystep Oy ja Traficon Oy. Ja hyvin kävi! Menestyimme kilpailuissa niin, että tulevana vuosina toimimme puitesopimuskonsultteina Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksille. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksille meillä puitesopimukset jo olikin.

ELY-keskusten toiminta ja toimintaympäristö onkin ydinosaamistamme. Teemme monenlaisia suunnitelmia ja analyysejä ELY-keskusten tarpeisiin, kehitämme erilaisia tienpidon suunnittelun ja ohjelmoinnin työkaluja. Laadimme liikenneturvallisuuden ja kävelyn ja pyöräilyn suunnitelmia jo nyt laajasti eri puolille Suomea. Innolla odotamme, että uusien puitesopimusten myötä Suomen tuntemuksemme laajenee entisestään – Suomessa kun on niin monia hienoja paikkoja ja niillä omia erityispiirteitä!

Vaikka toimistomme sijaitseekin Helsingin ydinkeskustassa, pidämme kunnia-asiana sitä että näkemyksemme ja ymmärryksemme erilaisten alueiden, kuntien, taajamien ja liikenneympäristöjen ongelmista ja tarpeista on laaja-alainen ja realistinen.

Tästä inspiroituneena kokosimme alla olevaan karttaan kaikki paikkakunnat, joissa joku linealainen kävi työasioissa (kokouksessa tai maastossa) vuoden 2015 aikana.

Linea_kunnat_2015

Jaa